Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Zácpa nejen na dálnici...

Při stravě, která obsahuje nízké množství vlákniny, se nenachází ve střevech příliš mnoho materiálu, kromě baktérií, ke tvorbě stolice. Není neobvyklé, že výkaly, které pocházejí se stravy založené na mase, která současně obsahuje nízké množství vlákniny, jsou až ze 75 procent tvořeny baktériemi. Při naší průměrné stravě je naše průměrná stolice z poloviny tvořena baktériemi!
|
Typ článku: Články

Při stravě, která obsahuje nízké množství vlákniny, se nenachází ve střevech příliš mnoho materiálu, kromě baktérií, ke tvorbě stolice. Není neobvyklé, že výkaly, které pocházejí se stravy založené na mase, která současně obsahuje nízké množství vlákniny, jsou až ze 75 procent tvořeny baktériemi. Při naší průměrné stravě je naše průměrná stolice z poloviny tvořena baktériemi!

To vytváří řadu problémů. Při nedostatku vlákniny potřebné ke stimulaci peristaltických pochodů trvá trávenině dlouhou dobu než projde tračníkem. Čím déle to trvá, tím se hmota stává sušší - a stará tvrdá hmota z těla jen tak měkce nevypadne, je třeba ji vypudit silou.

K tomu, aby se střeva pohnula, když je stolice ucpala, se často používají projímadla, která ale dlouhodobě stav jenom zhoršují, protože dráždí střevní stěny. Skutečnou odpovědí je strava s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem vlákniny. Lidé, kteří si vybírají potraviny, jako jsou např. klíčky, celozrnné obiloviny, zeleninu a ovoce, mají tendenci mívat velkou, měkkou, vlhkou a dobře vytvarovanou stolici, která střevy snadno prochází.

Hemeroidy jsou rovněž výsledkem stravy, která obsahuje málo vlákniny a hodně tuku. Běloši žijící v Jižní Africe konzumují stravu, která obsahuje na světě jedno z nejvyšších množství tuku a nejnižších množství vlákniny, a mají jeden z největších výskytů hemeroidů na světě. V kontrastu stojí strava jihoafrických černochů, která obsahuje mnohem méně tuku a mnohem více vlákniny - tito lidé s hemeroidy nemají vůbec žádné problémy.

Vědci se dříve domnívali, že tento nápadný rozdíl může být důsledkem geneticky daných sklonů. Ti černoši, kteří v Jižní Africe maso jedí, mají však výskyt hemeroidů vyšší než ostatní černoši; američtí černoši mají pak stejnou úroveň výskytu hemeroidů jako američtí běloši.

V USA si milióny lidí kupují volně prodejné přípravky, o kterých je jim řečeno, že povedou ke zmenšení jejich hemeroidů. Je smutné, že tito lidé se jenom zřídka dozví o skutečné příčině jejich utrpení a o cestě, jak se vyléčit. Námaha při snaze vyloučit tvrdé, suché stolice, zvyšuje tlak v žilách konečníku a nohou. To časem vede ke tvorbě hemeroidů, které jsou vlastně varikózními žilami nalézajícími se v oblasti konečníku. Varikózní žíly na nohou jsou rovněž běžně důsledkem stejného mechanismu.

Strava bohatá na vlákninu a chudá na tuk, mající za následek měkké, vlhké a časté stolice, odstraňuje potřebu tlačit a je velkou pomocí při prevenci i léčení nejenom zácpy, ale i hemeroidů a křečových žil.

Úsilí vytlačit tvrdou, kompaktní stolici ven ze střev přináší i některé další problémy. Tyto snahy tlačí žaludek nahoru směrem k bránici. V konečném důsledku tento opakovaný tlak zvětšuje brániční otvor a část žaludku může být tímto otvorem protlačována. Tomuto stavu se říká hiatus hernia (kýla), jeho důsledkem jsou bolesti na hrudníku, poruchy trávení a říhání. Může se jednat o velmi nepříjemný akutní stav, kterému se dá nicméně zcela předejít při nízkotučné stravě s vysokým obsahem vlákniny.

Velmi vysoké procento starších lidí zakouší neústupnou zácpu, krvácení a bolesti břicha. Došlo k tomu, že stálá přítomnost starého, tvrdého materiálu v jejich střevech vytlačila střevo z jeho původního tvaru a přivodila tak tvorbu malých kapes, kterým se říká divertikly.

I když je tento stav, kterému se říká divertikulitida, velmi řídkým jevem v zemích, kde je příjem vlákniny vysoký a příjem tuku nízký, je tak běžným, že se považuje takřka za nevyhnutelný v zemích, kde je konzumace masa, mléčných výrobků a dalších potravin s vysokým obsahem tuku normou. V USA trpí divertikulitidou 75 procent lidí starších 75 let.

Tito lidé zakoušejí opakované ataky, během nichž se střeva zanítí a krvácení sílí. Protože si nejsou vědomi, co se vlastně děje, řada z nich sáhne po projímadlech, které naneštěstí ještě více podráždí střevní vystýlku. Nakonec lze v mnoha případech dosáhnout úlevy pouze tím, že se pacient podrobí většímu operačnímu zákroku, během nějž jsou mu odstraněny části střeva.

Dobrou zprávou je, že nic z toho není nezbytné. Nejenom že strava s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem tuku je spolehlivou prevencí divertikulitidy, touto stravou se dá nemoc také léčit.

Zpráva v American Journal of Digestive Disorders vypovídá o 62 pacientech s divertikulitidou, kterým byla naordinována strava s vysokým obsahem vlákniny. Plných 85 procent pacientů hlásilo úplné vymizení příznaků nemoci.

V další studii byla strava s vysokým obsahem vlákniny předepsána 70 pacientům s divertikulitou. V tomto případě došlo ke zlepšení nebo vymizení příznaků nemoci v 88 procentech. Množství pacientů požadujících projímadla se přitom snížilo ze 49 na 7.

Chcete-li do své stravy dodat vlákninu ve formě potravinových doplňků, pak je lépe než pšeničné otruby použít slupky jitrocele. Ty jsou jemnější, hladší a při průchodu střevem méně drsné. Užívejte je společně s množstvím vody hodinu či více před jídlem. Platí však, že zdravé stravy s vysokým obsahem vlákniny nedosáhneme pouze tím, že do stravy s nízkým obsahem vlákniny nějakou vlákninu přidáme. Studie, ve kterých byl použit tento zkratkovitý přístup, neprokázaly ani zdaleka tak dobré výsledky, jako když byly ze stravy vyloučeny potraviny neobsahující vlákninu a obsahující nadbytek tuku, zvláště potraviny s vysokým obsahem nasyceného tuku.

Tím nejběžnějším onemocněním trávicího traktu, se kterým se dnes praktický lékař setkává, je dnes syndrom podrážděného tlustého střeva (spastic colon). Hlavními příznaky jsou obvykle bolestivost v oblasti podbřišku, střídavá zácpa a průjem, a hlen objevující se ve stolici o malém objemu. Dnešní lékaři se ve škole učili, že tento stav vyvolávají emocionální poruchy, avšak ti lékaři, kteří převedli své pacienty na stravu s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem tuku, se soustavně setkávají s tím, že tento "psychologický" problém je vyléčen.

Odstranění slepého střeva patří dnes mezi nejběžnější akutní operace. Jsou nutné, když dojde k tomu, že ústí appendixu se zablokuje. V takovém případě se nemůže slepé střevo řádně vyprazdňovat (drain), množí se baktérie a dojde k bolestivému otoku. Oběť zánětu slepého střeva zakouší akutní bolest, obvykle v pravém dolním kvadrantu břicha.

Viníkem, který appendix zablokuje a má na svědomí všechny tyto problémy, bývá velice často malý kousek tvrdé zaschlé stolice. V pozadí vzniku většiny zánětů slepého střeva leží takový způsob stravování, jehož důsledkem je pomalu postupující stolice neobsahující dostatek vlákniny. Výsledkem jsou malé, suché kousky, které se usadí a zablokují vstup do slepého střeva.

Výskyt zácpy, hemeroidů, hiatal hernia, divertikulitidy, podražděného tračníku i zánětu slepého střeva koresponduje velmi úzce s množstvím vlákniny a tuku ve stravě, kterou si lidé vybírají. Naneštěstí mnoho lidí, kteří nerozumějí ohromnému vlivu, který má výběr potravin na stav jejich střev, končí s trvalými bolestmi jako kandidáti na chirurgický zákrok. To je velmi smutné, protože je to zcela zbytečné. Jen těžko bychom mohli přecenit množství utrpení, kterému by bylo možno předejít stravou s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem tuku.

Dobrá funkce střev má pro člověka větší cenu než dobrá funkce mozku. (H.W. Shaw) Nejsme to, co jíme. Jsme to, co nevyloučíme. (H. Romney)

Z knihy Johna Robbinse "Diet for a New America"

Počet přečtení: 3881
Datum: 19. 6. 2006