Záchrana amazonského pralesa | Prameny zdraví

Záchrana amazonského pralesa

Kácení pralesů je nevratný proces, který má nedozírné následky v mnoha oblastech. Ještě sice zbývají dvě třetiny původní rozlohy amazonského pralesa, více než polovina těchto lesů je ale stále ohrožena nekontrolovanou těžbou a rozšiřováním plochy pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

Záchrana amazonského pralesa

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

 

Klimatické změny

Amazonie je obrovskou jímkou kysličníku uhličitého. Stromy pohlcují kysličník uhličitý, čímž před ním chrání atmosféru.

V současné době je proces odlesňování zodpovědný přibližně za 20 % emisí CO2 v atmosféře, což je více, než kolik vyprodukují Spojené státy americké nebo odvětví dopravy na celém světě. Odlesňování Brazílie je příčinou toho, že tato země je čtvrtým největším znečišťovatelem životního prostředí, hned za Čínou, USA a Indonésií. Odhaduje se, že amazonský prales pojme více než desetinásobek emisí ročně vyprodukovaných lidstvem.

Velmi častým způsobem odlesňování je vypalování pralesa. Díky tomu se uvolňuje do ovzduší ještě více CO2, což urychluje klimatické změny a vystavuje prales nepříznivým vlivům sucha, které by zpětně mohly Amazonii zcela zničit. Jde o zvrácený cyklus, který lze přerušit jen tak, že snížíme emise CO2 a zastavíme odlesňování.

Biodiverzita

Tato zcela unikátní oblast je místem s největší biodiverzitou na světě. Celkový počet rostlinných a živočišných druhů vyskytujících se na tomto území zůstává stále neznámý a vědci předpokládají, že jich velké množství doposud nebylo objeveno. Žijí zde desítky ohrožených zvířat včetně jaguára, jehož populace byla téměř zlikvidována, než byl označen za ohrožený druh.

Rozsáhlé odlesňování Amazonie má velký vliv na úbytky populací místních rostlin a živočichů, a ohrožuje tak udržitelnost světové biodiverzity. Již 20 % brazilské Amazonie bylo jen za posledních třicet let zcela zničeno. Rozloha odlesněné plochy dosáhla více než 590 tisíc čtverečních kilometrů - tj. větší plochy, než má například Francie.

Vegetace, jíž jsou pralesní porosty nahrazovány, jako sója a palmové stromy, mají v porovnání s pralesem výrazně nižší objem biomasy. To znamená, že pojmou mnohem méně kysličníku uhličitého než amazonský prales a nemohou rovněž potřebnou biodiverzitu udržet ani regulovat deště.

Obyvatelé

Na brazilském území se nachází asi 60 % celého povodí Amazonky. Oblast je domovem přibližně pro 22 milionů obyvatel, mezi nimiž je na 180 různých skupin tradičního domorodého obyvatelstva, čítajících zhruba 200 000 tisíc obyvatel. Deštný prales jim poskytuje přístřeší, potravu, léky i pracovní nástroje. Odlesňováním Amazonie tak dochází k destrukci jejich přirozeného domova.

Přírodní dědictví

Amazonie je úžasným místem vzájemně propojených ekosystémů. Nikde jinde na Zemi se nic podobného jako Amazonie nevyskytuje. Amazonie je důležitým regulátorem dešťů a teploty a stěžejním místem ovlivňujícím zdraví celé planety.

Budeme-li pokračovat stejným tempem i nadále, bude to znamenat definitivní konec amazonského pralesa během jediné generace. Kriticky důležitý regulátor teploty na Zemi zmizí z povrchu planety.

www.amazonskepralesy.cz

Počet přečtení: 3 788 Datum: 2. 3. 2020