Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Záchod se sám neumyje

Když jsem vyrůstal, byl náš záchod vždy naprosto čistý. Nikdy mi nedošlo, že se o to někdo musí starat. Dodnes nevím, zda u nás doma záchod umýval otec nebo matka. Nikdy jsem jej nikoho umývat neviděl.
|
Typ článku: Články

Dva týdny po svatbě s Karolyn jsem zahájil doktorské studium. Bydleli jsme tehdy na manželské koleji. Měli jsme tam malý, ale čistý a pěkný byt. Asi po třech týdnech jsem si všiml, že na záchodě jsou tmavé skvrny. V té době jsem už věděl, že záchody je třeba umývat. Koneckonců, byl jsem již na vysoké škole. :-)

Zmínil jsem se o nich Karolyn a ta odpověděla: „Ano, všimla jsem si. A přemýšlím o tom, kdo ten záchod umyje." „Kdo ho umyje?" řekl jsem. „Předpokládal jsem, že to uděláš. Já neumím mýt záchody." „Tak dobře, já tě to naučím," řekla Karolyn. „Nemůžeme koupit něco, co záchod po spláchnutí automaticky umyje?" zeptal jsem se. „Tyhle přípravky nefungují," odpověděla. „Jsou to jen vyhozené peníze."

Před vstupem do manželství mě nikdy nenapadlo, že jednou budu umývat záchody. Ale vypracoval jsem se - v druhém semestru jsem sehnal brigádu u profesionální společnosti, jež čistila záchody. Chodil jsem po různých firmách a čistil jsem jim záchody. Když jsem byl profesionálně proškolen, nebylo pro mě žádným problémem vyčistit záchod v našem malém bytě.

Položím vám osobní otázku. Pokud vstoupíte do manželství, kdo bude ve vašem bytě či domě mýt záchod? Při předmanželském poradenství jsem zjistil, že muži to většinou očekávají od své nastávající, zatímco většina žen je toho názoru, že udržovat čistý záchod je věcí manžela. Bez předmanželského poradenství by většina párů na tuto otázku ani nepomyslela. Tito lidé by po třech týdnech podobně jako já zjistili, že záchod se sám od sebe neumyje.

Kdo co dělá?

Otvírám tuto otázku nikoli proto, že by mi tolik záleželo na tom, kdo bude mýt záchod. Hodně mi ale záleží na tom, abyste nevstupovali do manželství, aniž byste si pořádně promluvili o tom, co kdo bude dělat po svatbě. Sociologové v této souvislosti mluví o „rolích v manželství". Jedním z nejvíce stresujících aspektů současných manželství je zmatek, který lidé v otázce těchto rolí mají. V předchozích generacích byl otec živitelem rodiny a matka se starala o domácnost. Při tomto uspořádání žádný zmatek nehrozil. V dnešním světě ale mladé manželky zpravidla sledují vlastní kariéru a očekávají, že manželé se budou do značné míry podílet na běhu domácnosti. Pokud si jako pár nepromluvíte o tom, kdo co bude dělat, zjistíte, že tato otázka bude v prvních měsících vašeho manželství výrazným zdrojem konfliktů.

Až budete hovořit o rolích v manželství, bude ve hře několik faktorů. Prvním je, že jste oba patrně vyrůstali v různých modelech. Jedna novomanželka mi řekla: „Náš táta každou sobotu ráno vysával a pak šel umýt auto. Můj manžel ode mě očekává, že vysávat budu já a že s autem zajedu do myčky. Nechápu, jak jsem si mohla vzít tak líného člověka." Manžel zareagoval: „U nás vysávala matka. Nikdy mi nepřišlo na mysl, že manželka bude chtít, abych vysával já. Co se týče auta, to je praktická otázka. Proč bych měl strávit každé sobotní ráno dvě hodiny mytím auta, když mi ho za tři dolary během tří minut umyjí v myčce? My jsme doma auto nikdy nemyli. Každé tři měsíce jsme zaplatili dvanáct dolarů a auto nám dokonale vyčistili. Nechápu, proč je to pro manželku takový problém."

Pro ni to skutečně byl velký problém. Měla pocit, že její manžel se nechová zodpovědně. Jemu její očekávání připadala nesmyslná, protože vyrůstal v jiném modelu. Jedno z cvičení, která praktikuji v předmanželském poradenství, spočívá v tom, že budoucí manželka sepíše seznam všech věcí, které u nich doma dělal otec, a všech věcí, které byly zodpovědností matky. Totéž chci i po budoucím manželovi. Když mají tyto seznamy hotové, probíráme je a hledáme podobnosti i rozdíly v rodičovských modelech, v nichž vyrůstali. Pak tento pár vyzvu, aby si důkladně probrali, v čem očekávají, že bude jejich manželství podobné a v čem bude jiné ve srovnání s modelem, v němž vyrůstali. V rodičovských modelech bývají rozdíly - pokud na ně nedbáte či je dokonce popíráte, chováte se nezrale. Zralé snoubenecké páry si otevřeně a upřímně popovídají o svých očekáváních, a pokud se v něčem neshodují, domluví se ještě před vstupem do manželství, jaké budou jejich manželské role.

Kde se tyhle nápady berou?

Vaše vnímání manželských rolí ovlivňuje i vaše osobní pojetí mužství a ženství. Vaše pojetí poskytuje odpověď na otázku: „Co dělá v manželství muž a co žena?" Odpověď na tuto otázku je hluboce ovlivněna tím, jak jste byli vychováváni. Pokud manželka studovala na univerzitě, kde měli silné slovo feministické profesorky, bude mít patrně vyhraněné názory na to, co manželka v manželství dělá a co nedělá. Snoubencovo vzdělání a jeho náboženské názory rovněž silně ovlivní jeho chápání role muže a ženy v manželství. Bylo by pošetilé nedbat na tyto hluboce zakořeněné názory a myslet si, že láska jejich vliv zneutralizuje. Pokud si názorové rozdíly nevyřešíte před vstupem do manželství, bude to velkou překážkou v dosažení domluvy v manželství.

Pokud se novomanžel strachuje, aby se kamarádi nedozvěděli, že doma myje nádobí, zatímco novomanželka je toho názoru, že mytí nádobí je mužskou záležitostí, bude tato otázka jejich vztah emocionálně zatěžovat. Pokud je manželka pevně přesvědčena, že vaření není výhradní záležitostí žen, a pokud manžel vařit neumí, potřebují před manželstvím probrat, jak to budou po svatbě řešit. Buďto nastávající manželka změní svůj názor, nebo se nastávající manžel zapíše do kurzu vaření. Chápání mužství a ženství silně ovlivňuje vaše představy o rozdělení rolí v manželství.

V čem je kdo z vás dobrý?

To mě přivádí ke třetímu faktoru, který váš názor na to, co by měl kdo dělat. Tím je skutečnost, že každý z vás umí něco jiného. Pokud jde o přípravu stravy, pak jeden z vás možná umí velmi levně nakupovat, zatímco druhý jednoduše koupí to, čeho je k přípravě jídla zapotřebí. Jeden z vás možná umí péct, zatímco druhý umí grilovat. Jeden umí utírat prach, zatímco druhý si prachu ani nevšimne. Jeden z vás umí zastřihovat keře a upravit zahradu, zatímco druhý nemá tušení, jak se to dělá. Jeden z vás je počítačový odborník, zatímco druhý umí tak tak odeslat e-mail.

Nemusíte mít shodné dovednosti. Důležité je vědět o odlišných schopnostech a využít jich ku prospěchu vašeho vzájemného vztahu. Ve fotbalovém mužstvu mají všichni týž cíl, nicméně plní různé role. Trenér se snaží rozestavit hráče tak, aby co nejsnáze dosáhli svého cíle. Stejný princip byste měli uplatnit při ujasňování si vašich rolí v manželství.

Osobní preference

Čtvrtý faktor, který hraje roli při určování, kdo co bude dělat, je prostý fakt, že každému z vás se něco líbí a něco nelíbí. Pro manželku může být dobré hospodaření s financemi snadné a zábavné, zatímco pro manžela je to velké trápení. Oba jistě umí sčítat, odčítat a násobit, ale zatímco jednoho to baví, druhého to nebaví. Pro něj je vysávání podlahy zajímavou výzvou, zatímco pro ni je to těžká dřina. Jí se jeví včasné placení účtů jako příjemná povinnost, zatímco on to vnímá jako útlak.

Pokud si předem ujasníme, co máme rádi a co neradi, velice nám to pomůže rozhodnout se, jaké kdo bude hrát role v manželství. Ideální by bylo, kdyby každý z vás mohl dělat jen to, co dělá rád. Pokud je ale něco, co nedělá rád ani jeden z vás, bude někdo muset převzít zodpovědnost i za tento nepříjemný úkol. Nicméně zvažování osobních preferencí by mělo být součástí procesu rozhodování, kdo bude hrát jakou roli.

Z knihy Gary Chapmana Kéž bych byl býval věděl... Vydal Návrat domů.

Počet přečtení: 3107
Datum: 23. 11. 2014