Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Vědci vyvrátili tvrzení o bezpečnosti GMO

Genetičtí vědci z Londýnské King College ve své nedávno zveřejněné zprávě prohlašují, že geneticky modifikované produkty jsou v zásadě škodlivé a představují vědecky prokázané riziko pro zdraví lidí i zvířat.
Rubrika: Mýty a omyly
|
Typ článku: Studie

Zpráva „GMO - Pravdy a mýty" zkoumá výsledky rozsáhlého souboru recenzovaných studií o bezpečnosti GMO a srovnává je s tvrzeními ze studií samotných výrobců GM technologií.

Vědecký tým z King College začíná svou 124-stránkovou zprávu přehledem tvrzení, která genetický průmysl používá na podporu svých technologií. Ta zahrnují prohlášení, že genově upravené plodiny jsou pouhým rozšířením přírodních šlechtitelských postupů, jsou bezpečné ke konzumaci a jsou výživnější, jsou dostatečně kontrolovány, snižují používání pesticidů, jsou prospěšné zemědělcům a životnímu prostředí, pomohou nasytit svět.

Zpráva „GMO - Pravdy a mýty" tato tvrzení vyvrací jednu po druhé. Například:

Neexistuje žádný vědecký důkaz, že geneticky modifikované plodiny jsou bezpečné - zvláště, když se berou v potaz tvrzení vědecké komunity nezávislé na průmyslu GM.

Toxikologické studie na laboratorních zvířatech a hospodářských zvířatech odhalily nečekané škodlivé účinky ze stravy obsahující geneticky modifikované plodiny, včetně poruch funkcí jater a ledvin.

Většina studií o vlivu geneticky modifikovaných plodin na zdraví zvířat byly krátkodobé studie (dlouhodobé a vícegenerační studie jsou potřebné, abychom zjistili, zda se z toxicity pozorované v krátkodobých studiích vyvine vážná nemoc).

Neschopnost provést dlouhodobé bezpečnostní studie odhaluje nedostatky regulačních orgánů - nejslabší v USA, ale také v Evropě, kde je slabá ochrana spotřebitelů proti GM plodinám, se nepodařilo zvýšit výnos plodin navzdory tvrzení, že „nasytí svět".

Většina GM plodin jsou komoditní plodiny pěstované ve velkém měřítku pro bohaté země - a tím pádem nepřinášejí lidem v rozvojových zemích žádné výhody.

Pěstování GM plodin vedlo ke zvýšenému užívání pesticidů, a ne snížení, jak biotechnologický průmysl sliboval. Agrochemický a GM průmysl (často jedno a totéž) byl nucen vyvinout ještě toxičtější herbicidy, aby zničily nové rezistentní plevely.

Vědci z King's College docházejí k závěru, že na základě důkazů, předložených ve své zprávě „je genová technologie zásadně chybná a představuje vědecky prokázaná rizika pro zdraví lidí a zvířat". Dodávají, že tvrzení o výhodách geneticky modifikovaných plodin jsou „velmi přehnaná a pěstování GMO plodin je trvale neudržitelné."

Přetištěno z portálu www.bio-info.cz

Počet přečtení: 2856
Datum: 19. 6. 2013