Typické následky poškození čelního laloku | Prameny zdraví

Typické následky poškození čelního laloku

Výzkumy poškození čelního laloku způsobené úrazem, po lobotomii nebo působením drog, které ovlivňují přední mozek, jasně ukázaly mnohé následky poškození čelního laloku. Pro ilustraci „narušených morálních zásad“ a „narušení sociálních vztahů“ dovolte, abych uvedl jeden pravdivý příběh. 

Typické následky poškození čelního laloku

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Před lobotomií čelního laloku se jisté ženy zeptali: „Co byste udělala, kdybyste ztratila hodinky, které jste si půjčila?“ Opověděla: „Musela bych je zaplatit nebo bych koupila jiné a vrátila je.“ Po operaci a zotavení na tu samou otázku odpověděla: „Musela bych si půjčit jiné hodinky!“

Malé dítě nám poslouží jako dobrý příklad rozvoje představivosti. Po narození je tato jeho schopnost velmi omezená. Avšak jak roste, rozvíjí se i jeho čelní lalok, což se projevuje mj. v jeho postupném chápání souvislostí. Nejprve si dokáže představit pouze jeden den. Když mu povíte, že se něco stane zítra, bude si to pamatovat jen v případě, že mu to připomenete. Postupně se jeho představivost rozšiřuje.

Žák druhé třídy si už dovede představit, že za rok bude „třeťákem“. Postupem času si umí i plánovat budoucnost. Čelní lalok se vyvíjí třicet let. Při správné výchově dosáhne dítě, dospívající ve zralého jedince, nejvyššího stadia rozvoje a bude schopné si uvědomit, že to, co dnes koná, má vliv na to, co bude později.

Abstraktní myšlení vyžaduje, aby v mozku probíhaly určité procesy. Požádáte- li někoho, kdo nevyužívá dostatečně kapacitu čelního laloku, aby vám například vysvětlil přísloví: „Lidé ve skleníku (angl. glasshouse – pozn. překl.) by neměli házet kameny“, může vám odpovědět: „To je přece jasné, vždyť si mohou rozbít dům (angl. house).“ Tento příklad představuje myšlení – duševní proces, kterému chybí pochopení abstraktních pojmů.

Matematické chápání souvisí se zadní částí temenního laloku, kde probíhá samotný úkon počítání. I člověk s porušenou funkcí čelního laloku dokáže sčítat, odčítat a násobit. Má-li však vyřešit úlohu z vyšší matematiky (jako je algebra, geometrie a zvláště diferenciály), správného výsledu bez dobře fungujícího čelního laloku se nedopočítá.

Správně fungující čelní lalok je předpokladem také pro soucítění s někým, kdo má problémy – zvláště když se vám svěří s něčím, co jste vy osobně nikdy neprožili.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz

 

Počet přečtení: 15 266 Datum: 31. 1. 2010