Souvislost mezi čelním lalokem a depresí | Prameny zdraví

Souvislost mezi čelním lalokem a depresí

Tato souvislost byla objevena teprve nedávno. V minulosti se výzkum deprese soustřeďoval jen na emocionální oblasti mozku – konkrétně na limbický systém, amygdalu a další části nižšího mozku. Čelní lalok byl všeobecně považován za analytické kontrolní centrum mozku.

Souvislost mezi čelním lalokem a depresí

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

V 90. letech minulého a v prvních letech tohoto století se však tento názor začal měnit. Odborníci totiž zjistili, že čelní lalok je nejen kontrolním centrem, ale že také úzce souvisí s emocionální pohodou.

Důkladně propracované metody zkoumání mozku – včetně pozitronového emisního tomografu (PET – positron emission tomography), počítačové tomografie s vyzařováním jediného fotonu (SPECT – single photon emission tomography) a snímání části krevního oběhu – přinesly mnoho nových poznatků o úloze čelního laloku. Tyto zobrazovací postupy představují mnohem vyspělejší technologii než tradiční CT (computerized axial tomography – axiální počítačová tomografie) a MRI (magnetic resonance imaging – zobrazování pomocí magnetické rezonance).

CT a MRI sice umožňují velmi detailně zobrazit strukturu mozku, ale PET, SPECT a snímání části krevního oběhu umí funkčnost mozku i vyhodnotit. Tyto špičkové snímací přístroje vzhledem k jejich vysoké ceně používají většinou jen univerzitní výzkumná centra. Odborníci, kteří s nimi pracují, dosahují pozoruhodných výsledků a získávají nové poznatky o čelním laloku.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3 449 Datum: 13. 1. 2010