Poradna pro duševní zdraví | Prameny zdraví

Poradna pro duševní zdraví

Nedostatečná sociální opora a narušené vztahy s okolím se odrážejí na psychickém zdraví člověka

Největším problémem Lindy byla deprese. Její všeobecné poznatky o tom, jak si uchovat dobré zdraví, byly pozoruhodné. Měla radost …

Sexuální zneužívání a deprese

V dnešní době, kdy je každý „sám sobě psychologem“, bychom se mohli domnívat, že jakékoliv pohlavní zneužití v minulosti by mělo …

Rozvod (rozchod) rodičů přispívá k depresi dospívajících

Dospívající nejsou před rizikem deprese imunní. Naopak, žijí v relativně vysoké pravděpodobnosti rozvoje deprese. Míra ohrožení je …

Není jisté, zda rozpouštědla a insekticidy mohou vyvolávat psychické poruchy

Rozpouštědla (ve velkém množství používaná v průmyslu) obsahují složky jako karbondisulfid, toluen, perchloretylen a …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Vystavení trimethylinchloridu poškozuje psychické zdraví

Zaměstnanci, kteří pracují v chemickém průmyslu a jsou vystaveni účinkům trimethylinchloridu, uvádějí tyto příznaky: zapomínání, …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Organotiny působí změny nálady

Organotiny se používají v insekticidních, deratizačních a dezinfekčních přípravcích. Změna nálady se u pracovníků vystavených …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Jak prakticky používat čelní lalok

1. Chraňme svůj čelní lalok před fyzickým poraněním. Fyzické poranění může způsobit trvalé poškození mozku. Mezi riskantní …

Vzdorovat morálnímu kodexu je nebezpečné

Čelní lalok je sídlem morálnosti a rozhodování. Jít proti svému morálnímu přesvědčení znamená oslabovat čelní lalok – umlčovat …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Výzkumy potvrzují, že modlitba zlepšuje zdraví

Dokonce i ti největší skeptici byli nuceni uznat, že modlitba má jedinečné účinky, které východní meditace poskytnout nemůže. Jako …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Rocková hudba škodí mládeži i myším

Hudba má na mozek jak všeobecný, tak i specifický účinek. Poslech hudby – bez ohledu na druh hudby – má pozitivní účinky na …

1 2 3 4 5 6 722