Poradna pro duševní zdraví | Prameny zdraví

Poradna pro duševní zdraví

Virus Borna může způsobovat depresi

Virus Borna je jedním z mnoha virů, které se mohou přenášet ze zvířat na lidi. Infikuje domácí zvířata, například koně, ovce nebo …

Více než 40 procent pacientů s rakovinou má velkou depresi

Jistě nás nepřekvapí souvislost mezi depresí a těžkým onemocněním, jakým je rakovina. Více než 40 % pacientů s rakovinou má velkou …

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Imunitní systém, infekce a deprese

Deprese se projevuje také při infekčních onemocněních. Někteří lidé vnímají tyto nemoci podobně jako „hady v pralese“ či „jedovaté …

Vyšší hodnoty hladiny cukru v krvi u diabetiků trojnásobně zvyšují riziko deprese

Výzkumy tvrdí, že lidé s cukrovkou (ať už jsou na inzulínu závislí, nebo ne) mají podstatně vyšší riziko vzniku deprese. Při vyšší …

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Nedostatečná sociální opora a narušené vztahy s okolím se odrážejí na psychickém zdraví člověka

Největším problémem Lindy byla deprese. Její všeobecné poznatky o tom, jak si uchovat dobré zdraví, byly pozoruhodné. Měla radost …

Sexuální zneužívání a deprese

V dnešní době, kdy je každý „sám sobě psychologem“, bychom se mohli domnívat, že jakékoliv pohlavní zneužití v minulosti by mělo …

Rozvod (rozchod) rodičů přispívá k depresi dospívajících

Dospívající nejsou před rizikem deprese imunní. Naopak, žijí v relativně vysoké pravděpodobnosti rozvoje deprese. Míra ohrožení je …

Není jisté, zda rozpouštědla a insekticidy mohou vyvolávat psychické poruchy

Rozpouštědla (ve velkém množství používaná v průmyslu) obsahují složky jako karbondisulfid, toluen, perchloretylen a …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Vystavení trimethylinchloridu poškozuje psychické zdraví

Zaměstnanci, kteří pracují v chemickém průmyslu a jsou vystaveni účinkům trimethylinchloridu, uvádějí tyto příznaky: zapomínání, …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Organotiny působí změny nálady

Organotiny se používají v insekticidních, deratizačních a dezinfekčních přípravcích. Změna nálady se u pracovníků vystavených …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví
1 2 3 4 5 6 723