Poradna pro duševní zdraví | Prameny zdraví

Poradna pro duševní zdraví

Homosexualita a riziko sebevražd

Homosexualita je příčinou mnoha sebevražedných pokusů. U dospělých mužů s homosexuální orientací (také u bisexuálů) existuje až …

Hudba a riziko sebevražd

Sledování výběru hudebního žánru u skupiny 121 vysokoškoláků ve středozápadě USA ukázalo následující fakta: 75 % dívek, které …

Fyzický vzhled a riziko sebevražd

Žijeme ve společnosti, která oceňuje přitažlivé tváře a těla a zesměšňuje všechno, co je pokládáno za nepřitažlivé. Tento postoj …

120 21 22 23