Poradna pro duševní zdraví | Prameny zdraví

Poradna pro duševní zdraví

Deprese a kouření

Jedním z možných vlivů deprese je závislost na nikotinu. U lidí s diagnostikovanou velkou depresí existuje třikrát vyšší …

Rubrika: Kouření | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Sebevražda: blízká příbuzná deprese

Ve Spojených státech amerických spáchá sebevraždu se smrtelným koncem 31 000 lidí ročně, což představuje v pořadí osmou …

Pohlaví a riziko sebevražd

U mužů je pravděpodobnost spáchání sebevraždy čtyřikrát vyšší než u žen. U žen se deprese vyskytuje častěji než u mužů. A přestože …

Různé duševní nemoci a riziko sebevražd

Panická porucha (záchvat silných příznaků stresu – bolesti v hrudníku, zrychlený tep srdce, návaly horečky, pocity velké úzkosti …

Alkohol a drogy zvyšují riziko sebevražd

Konzumace alkoholu a užívání drog mohou vést k sebevraždě dokonce i u osob, které depresi nemají. Podle Ronalda Kesslera, …

Rubrika: Drogy | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Stresující zážitek a riziko sebevražd

Tragédie sebevraždy se nevyhýbá žádné věkové skupině. Každá životní etapa má vlastní formy stresu a ztrát. Mladí lidé prožívají …

Homosexualita a riziko sebevražd

Homosexualita je příčinou mnoha sebevražedných pokusů. U dospělých mužů s homosexuální orientací (také u bisexuálů) existuje až …

Hudba a riziko sebevražd

Sledování výběru hudebního žánru u skupiny 121 vysokoškoláků ve středozápadě USA ukázalo následující fakta: 75 % dívek, které …

Fyzický vzhled a riziko sebevražd

Žijeme ve společnosti, která oceňuje přitažlivé tváře a těla a zesměšňuje všechno, co je pokládáno za nepřitažlivé. Tento postoj …

119 20 21 22