Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Šedý zákal

Jedná se o takové fyzikální a chemické změny ve struktuře čočky, při kterých vznikají neprůhledná ložiska v jinak průhledné čočce. Čočka je umístěna za duhovkou a zornicí a pomáhá centrovat sluneční paprsky na sítnici.
|
Typ článku: Rady lékaře

Neprůhledná ložiska mohou mít různou velikost – od malých, které nemusí působit žádné potíže, až po velké, kdy postižený člověk má velké zastínění zorného pole.

Příznaky, jako zhoršené vidění, vidění „v mlze“, neostrost, změny barvy, nutnost častých změn velikosti dioptrií nebo kruhy kolem zdroje světla, se mohou postupně zhoršovat.

Katarakta (šedý zákal) může být vrozená, poúrazová, pozánětová či spojená s některými obecnými chorobami anebo senilní.

Vrozená katarakta je onemocnění, které se nezhoršuje a je spojeno s jinými vrozenými poruchami. Nejčastěji vzniká toto v důsledku rubeoly (zarděnek – u matky v těhotenství) nebo galaktosémie (poruchy metabolismu galaktózy – mléčného cukru).

Úrazová katarakta je poškození čočky, které se projeví změnou její průhlednosti.

Katarakta se rovněž vyskytuje při onemocněních jako např. cukrovka, hypoparathyreoidismus, galaktosémie, Downův syndrom, Wernerův syndrom a atopická dermatitida.

Infračervené světlo, ionizující záření a chemické látky mohou být rovněž příčinou katarakty. U zlatníků, kteří léta prosedí nad ohněm jen několik centimetrů od obličeje, je vysoká pravděpodobnost vzniku katarakty.

Mezi nejčastější druhy šedého zákalu patří katarakta senilní – ve vyšším věku. Stav se léty zhoršuje a postižený člověk může úplně ztratit zrak.

Prevence

Cukrovka je velmi často spojená s šedým zákalem. Čím déle cukrovka trvá, tím je riziko vzniku katarakty vyšší. Prevence a léčba cukrovky je popsána ve zvláštní kapitole.

Galaktóza – mléčný cukr zvyšuje hladinu cukru v krvi a podporuje vznik šedého zákalu. Galaktóza je asi čtyřikrát nebezpečnější než glukóza.

Orální antidiabetika ovlivňují rovněž vznik katarakty. Jsou to: dirastan, chlorpropamid, oranil, maninil, buformin, dibotin.

Anorexia nervosa (psychicky podmíněné nechutenství) má souvislost se vznikem katarakty.

Vyhýbejte se cukru, sladkým jídlům i umělým sladidlům. Vysoká hladina glukózy a xylózy podporuje vznik šedého zákalu.

Kortikosteroidy jsou dalším faktorem ohrožení šedým zákalem. Riziko se zvyšuje s délkou terapie a vyššími dávkami.

Podle jedné australské studie existuje vztah mezi dlouhodobě působícím silným UV-zářením a vznikem katarakty.

Riziko katarakty zvyšuje vysoký obsah tuků (hlavně fosfolipidů) ve stravě.

Mnoho léků zvyšuje riziko šedého zákalu. Jsou to: barbituráty, antihypertenziva, antidepresiva, fenotiaziny, inhibitory monoaminoxidázy, kortikosteroidy, tetracyklin a některá jiná antibiotika, sulfonamidy, antihistaminika, pilokarpin, anticholinesterázové přípravky, antikoncepční tabletky, léky morfinové skupiny, paradichlorbenzol (užívaný v mnohých deodorantech, repelentech a insekticidních prostředcích).

Senilní katarakta je spojena s vysokým krevním tlakem. Proto je vhodný antihypertenzní režim (kapitola Hypertenze). Léky proti vysokému krevnímu tlaku však mohou kataraktu vyvolat.

Dr. Barton L. Hodges z Chicaga tvrdí, že cigaretový kouř vede k předčasnému stárnutí čočky. Negativní vliv má také barva na vlasy. U 89 % lidí barvících si vlasy jsou prokázány kataraktální změny, zatímco u lidí, kteří si vlasy nebarví, jsou tyto změny prokázány jen z 23 %.

Laboratorně i epidemiologicky bylo prokázáno, že laktóza – mléčný cukr je jedním z faktorů ohrožení kataraktou. Také u lidí, kteří užívali v mládí mléko, může být ve starším věku hlavní příčinou vzniku šedého zákalu.

Nedoporučuji spánek nebo odpočinek na lůžku po jídle. Podporuje ukládání tuků ve všech tkáních v organismu a snižuje průtok krve drobnými cévami, což jsou příznivé podmínky pro kataraktální změny na čočce.

Po jídle doporučuji spíše lehké cvičení, rychlou procházku a dobré okysličení těla. Příčinou onemocnění může být také stres či alergie.

Metylortuť v rybách a mořských živočiších může vyvolat zamlžení čočky a následné zákalové změny. Rtuť v organismu může eliminovat česnek nebo pektin (vláknina obsažená např. v jablcích). Vyhýbejte se však nadměrným dávkám umělého vitaminu A, C a E.

Na druhé straně přirozené vitaminy – zvláště vitamin E – brání vzniku katarakty. Potraviny bohaté na vitamin E: pšeničné klíčky, obilniny, rostlinné oleje lisované za studena, ořechy ap. Jako ochrana působí i karotenoidy a vitamin C.

Aspirin a jemu podobné léky nesnižuje riziko katarakty, jak se před nedávnem tvrdilo.

Dr. Vader doporučuje chránit oči před slunečním světlem slunečními brýlemi, a to zvláště u dětí a starších lidí.

MUDr. Igor Bukovský (Miniencyklopedie přírodní léčby, Advent-Orion)

Počet přečtení: 4778
Datum: 6. 2. 2009