Riziko žilní trombózy se zvyšuje o 18 % s každými dvěma hodinami cestování | Prameny zdraví

Riziko žilní trombózy se zvyšuje o 18 % s každými dvěma hodinami cestování

Žilní trombóza, která je důsledkem dlouhých hodin strávených v letadle, nedávno opět upoutala pozornost veřejnosti.

Riziko žilní trombózy se zvyšuje o 18 % s každými dvěma hodinami cestování

Rubrika: Různé | Typ článku: Studie

Výsledky meta analýzy 14 studií ukázaly, že riziko významně vzrůstá s prodlužující se dobou letu. Relativní riziko bylo v průměru dvojnásobné v porovnání s těmi, kteří nikam necestovali. S každými dvěma hodinami letu se zvyšovalo o 18 %. Je však třeba vědět, že na 4 600 letů připadá pouze jeden diagnostikovaný případ žilní trombózy.

Při letu letadlem se doporučuje hodně pít, protahovat si nohy a měnit pozici nejméně každé dvě hodiny. Nedoporučuje se pití alkoholických nápojů.

Ann Intern Med 2009 Aug 4;151(3):212-3

Počet přečtení: 2 996 Datum: 13. 5. 2012