Public relations | Prameny zdraví

Public relations

Public relations představuje poměrně efektivní způsob, jak i zájmy demokracie podřídit prioritám prosperity. Jedním ze základních pilířů demokracie je nepochybně existence svobodného veřejného mínění.

Public relations

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Články

Právě tato instituce se stala objektem firem působících v oblasti public relations. Za příslušný honorář jejich experti tvarují mínění veřejnosti podle potřeb zadavatele. Pracují zejména pro koncerny energetické, automobilové, těžební, ale i dřevařské a potravinářské.

Osvědčené firmy jsou nasazovány všude tam, kde je zapotřebí upravit mínění občanů žádoucím směrem. Učebnicovým příkladem je husarský kousek jedné z nich, která dokázala na přání jistého tabákového koncernu vytvořit na obranu před kampaní proti kouření ve Spojených státech masové hnutí občanů-kuřáků. Vznikla tak přímo z lůna vhodně zpracované občanské společnosti Národní aliance kuřáků se zhruba třemi miliony zapálených členů, kteří dokáží být poamericku hrdí na své slibně se rozvíjející tumory.

Špičkoví pracovníci firem, zabývajících se na vysoké profesionální úrovni tvarováním veřejného mínění, jsou zvyklí vyjadřovat se o demo¬kracii s jistým despektem. Edward Bernays, jeden ze zakladatelů postmoderního umění public relations, soudí, že „vědomá a inteligentní manipulace postoji a názory mas je důležitým prvkem demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tento neviditelný mechanismus, vytvářejí neviditelnou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou v naší zemi...".

V současné době firmy podnikající v oblasti public relations zaměstnávají například ve Spojených státech více lidí, než kolik má tato země nezávislých žurnalistů. Platí jim výrazně vyšší mzdy, takže i nejvyhlášenější žurnalistické školy v zemi umísťují nyní již většinu svých absolventů přímo ve firmách zabývajících se public relations. Rostoucí zisky těchto podniků na ošetřování veřejného mínění zvyšují pochopitelně míru hospodářského růstu země.

Postupně se činnost těchto firem globalizuje, aby udržela krok s celkovými trendy. Ty nejlepší a nejvýkonnější z nich jsme mohli nalézt ve službách nigerijské i argentinské vojenské junty, stejně tak jako bývalého režimu jihoafrického apartheidu, kus čisté propagandistické práce odvedly též ve prospěch režimu Nicolae Ceausesca. Pomáhají nalézat narušené sebevědomí firmám, které postihla nehoda, jako v případě havárie jaderného reaktoru v Three Miles Island, katastrofy v Bhópálu či ztroskotání tankeru Exxon Valdez. Kromě zahlazování špatného dojmu veřejnosti z katastrof působí i preventivně - snaží se veřejnost učinit lhostejnější vůči rizikům příštích možných katastrof, ať již se jedná o výstavbu nových atomových elektráren, úložišť jaderného odpadu či o dolování zlata za pomoci vysoce riskantního kyanidového loužení.

Firmy působící v oblasti public relations jsou velkou vymožeností společnosti prosperity. Působí jako vysoce výkonné čističky veřejného mínění, které spolehlivě zachycují kaly škodlivých názorů a propouštějí pouze průzračný, pečlivě vyfiltrovaný a důkladně chlorovaný konsensus. Tím chrání veškerou populaci před nákazou nekonformního, a tedy marketingově obtížně využitelného mínění. A proto, i když jsou jejich služby mimořádně drahé, jsou zároveň pro tvůrce prosperity přímo k nezaplacení.

Z knihy Jana Kellera „Abeceda prosperity". Vydalo nakladatelství Doplněk.

Počet přečtení: 1 817 Datum: 23. 10. 2012