Poškozený čelní lalok oslabuje schopnost plánovat | Prameny zdraví

Poškozený čelní lalok oslabuje schopnost plánovat

Práce Sarazina a jeho spolupracovníků podtrhuje již uvedené souvislosti. Zjistili, že poškození důležité vnitřní (orbitomediální) části prefrontální kůry doprovázel vážný úbytek schopnosti plánovat a plány uskutečnit. Pokles byl nepřehlédnutelný ve třech oblastech: v aktivaci plánu, ve vykonání plánu a v kontrolování plánu.

Poškozený čelní lalok oslabuje schopnost plánovat

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Aktivovat plán znamená schopnost člověka vymyslet, zformulovat plán, ale také držet se ho a začít ho uskutečňovat. Vykonání plánu je postupné uskutečňování a naplňování plánu, dokud nedosáhneme cíle. Tato schopnost umožňuje zvolit si i vhodné prostředky k dosažení cíle, které pomohou tvořivě se přizpůsobit změnám v plánu. Nakonec, zkontrolování plánu umožňuje člověku, aby si byl vědom důsledků svých činů, respektoval společenská pravidla a odolával okolním vlivům.

Oblasti čelního laloku zodpovědné za emocionální zdraví jsou stejné jako ty, které pomáhají úspěšně si stanovovat cíle a dosahovat jich. Toto poznání pomáhá vysvětlit začarovaný kruh deprese.

Máme-li nalézt určité řešení, potřebujeme při poškození čelního laloku nejvíce zapojit právě ty oblasti mozku, které jsou narušené. Jak můžeme tento začarovaný kruh přerušit? Tím, že zjistíme, kterým návykům musíme dát přednost, ale také tím, že zapojíme svoje okolí, aby nám pomohlo udržet si jednání, které zlepšuje funkci čelního laloku. Mnozí odborníci na duševní zdraví však vůbec netuší, že škodlivé životní návyky jejich pacientů mohou přispívat k prohlubování jejich duševní nemoci.

Standardní léčba (například psychologické poradenství a behaviorální terapie) je v současné době populární a v některých případech i úspěšná. Kdyby si však ti, kdo potřebují poradenství, osvojili také zdravý životní styl (jak ho představuji v této knize), jejich duševní zdraví by se zlepšilo mnohem dříve.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3 390 Datum: 9. 2. 2010