Pomáhá akupunktura při migrénách? | Prameny zdraví

Pomáhá akupunktura při migrénách?

Migréna je běžný zdravotní problém, který postihuje asi 6-7 % mužů a 15-18 % žen. Lékaři Complimentary Medicine Research Center rozdělili 302 pacientů trpících migrénami náhodně do tří skupin. V první skupině se nedostávalo pacientům žádné léčby, bylo jim však po dvanáct týdnů tlumočeno, že jsou na čekací listině.

Pomáhá akupunktura při migrénách?

Rubrika: Přírodní léčba | Typ článku: Studie

Pacienti ve druhé skupině byli léčeni akupunkturou, kterou jim během osmi týdnů aplikovali vyškolení specialisté na tento druh léčby. Pacientům ve třetí skupině se též dostalo akupunktury, která jim však byla aplikována v takových bodech, které nepřinášejí žádný prospěch - jednalo se tedy vlastně o jakousi placebo skupinu.

Po skončení studie bylo zjištěno, že u první skupiny došlo k určitému malému, ale statisticky nevýznamnému zlepšení stavu. U pacientů s klasickou akupunkturou došlo ke snížení výskytu migrén o 42 %. U pacientů ve třetí (placebo) skupině došlo ke snížení výskytu migrén o 44 %.

Zdá se tedy, že akupunktura neúčinkuje o nic lépe než placebo. Jedná se o další demonstraci toho, že když se lidé domnívají, že se jim dostává nějaké léčby, příznaky obvykle ustupují. Placebo efekt je velmi silný. Dokonce i u kontrolní skupiny, jejíž pacienti pouze očekávali, že budou v budoucnu léčeni, došlo k mírnému zlepšení stavu.

Počet přečtení: 5 032 Datum: 26. 7. 2006