Podzimní úklid mentálních filtrů | Prameny zdraví

Podzimní úklid mentálních filtrů

Pokud se v dané situaci soustředíme na nepodstatný aspekt a ignorujeme jiné, používáme „mentální filtry“.

Podzimní úklid mentálních filtrů

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Články

Bethany se otočila kolem dokola a naposledy si prohlédla v zrdcadle svůj zevnějšek. Čekala jí klíčová schůzka. Blížila se chvíle, kdy mohla udělat dojem na lidi, kteří mají moc rozhodnout o jejím životě a oslnit své kolegy. Prezentaci měla důkladně připravenou.

Bethany si pro tuto chvíli pořídila sportovní kostýmek, ve kterém se cítila sebejistě a profesionálně. Prezentace byla jednoznačný úspěch. Ze všech stran pršely obdivné komplimenty a gratulace a Bethany si připadala jako v sedmém nebi. Tedy, až do chvíle, než se vrátila domů a všimla si, že na sukni zapomněla cedulku s cenovkou. Bethany byla zničená. Tolik energie věnovala tomu, aby vypadala dokonale a všechno se obrátilo vniveč.

„Jak se mi to mohlo stát?“ Bethany se zhroutila na postel a propukla v pláč. „Chtěla jsem, aby všechno bylo dokonalé a dokonce to tak vypadalo, než jsem si všimla té trapné cedulky. Jsem si jistá, že všichni koukali jenom na cedulku místo na mou prezentaci a potají se mi smáli.“

„Troyi, musím říct, že jsi hrál opravdu bezvadně!“ Učitelova slova zněla Troyovi jako rajská hudba. „Zvládl jsi to výtečně. Hrál jsi bez not, s citem a čistě. Myslím, že se před tebou otevírá v orchestru velká budoucnost.“

„Budu tedy hrát první housle?“ Troyovy oči zářili očekáváním. – „Hm, to zatím ne,“ po těch slovech se rozhostilo trapné ticho, jak se učitel pokoušel najít správná slova. „Máš talent hrát i velmi obtížné party a věřím, že bys to zvládnul. Ale jeden ze starších studentů bude hrát první housle.“

Troy byl zničený a nic z učitelova vysvětlení již neslyšel. Jediná informace, na které záleželo, byla ta, že nebude hrát první housle. „Kašlu na housle,“ zakřičel, když se vrátil domů a maminka se ptala, jak dopadly přehrávky. „Nemám šanci na to, aby někdy hrál první housle!“

Mary se sklonila nad volantem Fordu Expedition a hledala skulinku v houstnoucí dopravě. „Tady by prostě měl být semafor,“ zamumlala polohlasně. Po chvíli, které se zdála nekonečnou, se starší gentleman uvolil a bliknutím naznačil, že se Mary může zařadit na hlavní. „Díky,“ vydechla Mary úlevně a mávla vděčně na ohleduplného řidiče.

O několik kilometrů později se těsně před Mary vřítil bezohledný motorkář. Jeho divoký manévr doprovázelo troubení ze všech stran. Mary si ani nevšimla, že se blíží a jeho Harley minul přední nárazník jejího auta sotva o půl metru. Mary se připojila k všeobecnému troubení nespokojených řidičů s myšlenkou: „Dneska jsou silnice plné arogantních řidičů.“

Co mají Bethany, Troy a Mary společného? Vnímají život kolem sebe skrze mentální filtry a díky tomu se soustředí pouze na negativní nebo rozrušující stránky života, zatímco současně ignorují vše kladné. Pro Bethany byla veškerá pozitivní zpětná vazba, kterou za svou prezentaci obdržela, negována zapomenutou cedulkou na sukni. Troy se natolik upnul k tomu, aby získal místo prvních houslí, že zcela ignoroval chválu svého dirigenta. V okamžiku, kdy se Harley téměř otřel o Maryin přední nárazník, zcela pustila z mysli milého pána, který jí o několik minut dříve uvolnil cestu. Mary dovolila jedinému bezohlednému řidiči, aby ovlivnil její vnímání všech ostatních. Podobně jako mnoho z nás, Bethany, Troy i Mary svět kolem sebe vnímali skrze zašpiněné mentální filtry.

Příklady zašpiněných mentálních filtrů

Nadřízený vaši zprávu pochválí, ale přesto žádá několik změn. Vy se ale přes kritiku nedokážete přenést.

Jednou vám při testu vypršel čas a nyní se nedokážete při písemce zabývat ničím jiným než ubíhajícím časovým limitem. Každých pět minut pohlédnete na hodinky, nemůžete se soustředit a neustále myslíte na to, že znovu nestíháte.

Máte o sobě tak špatné mínění, že jakékoli komplimenty namířené na svoji osobu vnímáte jako projev soucitu.

Starověké mentální filtry

Eva vnímala svět skrze mentální filtr, když naslouchala hadově nabídce v zahradě Eden. Když Noe kázal o přicházející potopě, většina jeho posluchačů vyhodnotila pomocí svých mentálních filtrů, že se jedná o blábolení psychicky nemocného člověka. Samson využil nesprávný mentální filtr, když nebyl schopen najít „atraktivní“ ženu mezi Izraelkami a přiměl svého otce, aby mu našel Pelištejku.

Natanael vnímal skrze mentální filtr pobídku svého bratra, aby se seznámil s Ježíšem Nazaretským: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Je zřejmé, že město, odkud Ježíš pocházel, měla tak špatnou pověst, že bylo obtížné pro Natanaela i kohokoli jiného odsud očekávat cokoli pozitivního.

Když filtr přestane správně fungovat

Mentální filtr obvykle vede k tomu, že se soustředíme na specifický aspekt dané situace a ignorujeme vše ostatní. Jedná se o jakési myšlenkové síto, kterými hodnotíme události, jež prožíváme. Vše, co se odehrává, díky tomu dostává sociální význam na základě předchozích zkušeností. Filtr, kterým vnímáme život, může být přirovnán k pohledu skrz dalekohled. Pokud je dalekohled rozostřený, otočený nebo rozbitý, výsledný pohled na život bude pokroucený a poničený.

Každý z nás si vytvořil řadu očekávání na základě schematických mentálních struktur, které existují v naší mysli a silně ovlivňují způsob, jakým zpracováváme smyslové vjemy. Je běžné, že jedinec na těchto strukturách silně lpí a dokonce začne vjemy překrucovat tak, aby odpovídaly jeho myšlenkových vzorcům. Důsledkem je to, že věci, které vidíme, slyšíme a prožíváme, mají své zabarvení dané naší kognitivní orientací vlastně ještě předtím, než je skutečně prožijeme.

Názor na slyšenou hudbu může ovlivnit, zda předem víme, že skladatelem je Mozart či nikoli. Jedinci zápasící s depresivními stavy budou velmi pravděpodobně všechny události hodnotit skrze negativní mentální filtr.

Jelikož máme tendenci vnímat nové informace skrze staré náhledy a modely, dochází k tomu, že i objektivní data nepřijímáme úplně správným způsobem. Naše rozhodnutí nebývají tedy založena ani tak na informacích, jako spíše na filtrech, které dané informace propouštějí.

Také ve vědeckých kruzích je vnímání ovlivněno mentálními filtry. I když si věda klade za cíl popisovat svět takový, jaký je, způsob, jak ho vědci vnímají, je ovlivněn jejich kognitivní orientací dávno před samotným pozorováním.

Dokonalým příkladem mohou být vědečtí současníci Galilea, kteří jednoduše nedokázali přijmout, že by Země obíhala kolem slunce a ne naopak. Skrze mentální filtry běžné pro svou dobu věřili v geocentrickou soustavu a Zemi chápali jako nehybný střed vesmíru. Galileo pomocí originální kombinace empirického pozorování a matematiky dospěl k opačnému názoru. Dnes je Galileo nazýván „otcem moderní vědy“, ale ve své době platil vysokou cenu za ochotu hledět mimo zaběhnuté mentální filtry. Byl vyslýchán inkvizicí a nucen odvolat své názory. Poslední roky svého života strávil v domácím vězení – mimo jiné za to, že uveřejnil vědecký fakt, že Země obíhá kolem slunce.

Následky filtrování

Existuje množství událostí, které nedopadnou dobře, v důsledku toho, že vidíme život skrze zašpiněné myšlenkové filtry. Neochota opakovat minulé neúspěchy může být pozitivní motivační silou. Je ale pravdou, že lidé, kteří se soustředí na předchozí negativní zkušenosti, se budou bát formulovat opravdu novátorské myšlenky. Kreativita je vlastně ochota uniknout z předpokladů a přesvědčení, které nám brání vidět možné řešení. Chceme-li být tvořiví, je nutné, abychom se posunuli od starých návyků k novým.

Čím déle se držíme nesprávných myšlenkových pochodů, tím spíše si vytvoříme narušené mentální filtry, které determinují, co je pravdivé a možné. Toužíme-li být kreativními lidmi, je nutné se zašpiněných mentálních filtrů zbavit. Negativní myšlenkové vzorce vedou k špatným rozhodnutím, protože nás emocionálně zatěžují. Pokud se zacpe naše psychické potrubí, chybí nástroje, které nám pomáhají správně se rozhodovat a prožívat uspokojivý život. Naopak, pokud jsou mentální filtry pročištěné, je náš operační emocionální systém zbavený zbytečných obav a předsudků, negativních vzpomínek a nesprávných osobních postojů. Jsme náhle osvobozeni od zatracujícího pohledu na sebe i na druhé a svět kolem nás vidíme jasně, sebejistě a opravdově.

Narušené vztahy

Zašpiněné mentální filtry se odrážejí také v osobních vztazích. Když se student stane učitelovým mazánkem, získá dojem, že nemůže udělat nic špatně. Učitel nebo nadřízený filtruje vše špatné a soustředí se na dobré na úkor ostatních vztahů. Na druhé straně spektra se vždycky najde obětní beránek, na nějž se naopak nahrne všechno špatné. Rozvedení lidé často podlehnou dojmu, že jejich bývalí partneři nedokázali „udělat nic dobře“.

Mentální filtry jsou zhusta používané a zároveň nebezpečné v romantických vztazích. Mnohé páry vidí do svatby svého vyvoleného růžovými brýlemi. Jakmile ovšem pomine prvotní pobláznění, začnou si všímat chyb a často sklouznou k tomu, že nevidí nic jiného. Když se manželství ocitne v krizi, krásný princ se v očích své ženy stane zlým obrem nebo skřetem. Podobně se může i princezna a víla změnit v čarodějnici nebo jezinku. Často se ale změní jenom vnímání dotyčné osoby a ona sama zůstane stejná.

Komunikace v manželství je zatížena skutečností, že oba partneři vnímají slova druhého skrze své mentální filtry. Důsledkem může být to, že interpretují výroky svého protějšku radikálně odlišným způsobem. Když přimícháme ještě sociokulturní nebo etnické rozdíly a odlišnou úroveň vzdělání, je logické očekávat, že přijdou nedorozumění.

Ve vztahových mentálních filtrech hrají klíčovou roli emoce. Většina lidí často přenáší stres z práce domů nebo opačně. Mentální filtry tak negativně ovlivňují jejich osobní i pracovní život.

Z knihy Neila Nedleyho The Lost Art of Thinking. K vydání připravuje Advent-Orion.

Počet přečtení: 2 632 Datum: 12. 11. 2020