Není to genetikou | Prameny zdraví

Není to genetikou

Počty obětí onemoc­nění srdce nebo nejčastějších typů rakoviny se liší až stonásobně u obyvatel v různých částech světa.

Není to genetikou

Rubrika: Mýty a omyly | Typ článku: Rady lékaře

Ale když se lidé přestěhují z oblasti s nízkým rizikem do oblasti s vyšším rizikem, počty se srovnají s těmi, které jsou v dané oblas­ti běžné. Nové stravovací návyky znamenají nové nemoci.

Takže například šedesátiletý muž, který žije v San Francisku, má pravděpodobnost infarktu v horizontu pěti let 5 %, kdyby se ale přestěhoval do Japonska a adaptoval se na místní stravu a životní styl, snížil by toto riziko na 1 %.

Naopak Američané ja­ponského původu mají ve čtyřiceti zhruba stejné riziko infarktu jako Japonci v šedesáti. Přizpůsobení se západnímu životnímu stylu přidá jejich srdci celých dvacet let navíc.

Počet přečtení: 771 Datum: 5. 11. 2021