Nemoci dýchací soustavy | Prameny zdraví

Nemoci dýchací soustavy

V tomto případě je vývoj úmrtnosti zcela jiný než u řady dalších nejrozšířenějších dnešních chorob (nemoci srdce a cév, různé druhy rakoviny, cukrovka atd.). Úmrtnost na nemoci dýchací soustavy (na počátku století nejčastější příčina úmrtí) nepřetržitě klesá již od války a nyní tvoří jen pouhých 6,1% všech úmrtí.

Nemoci dýchací soustavy

Rubrika: Další nemoci | Typ článku: Články

To je dáno hlavně zlepšením medicíny. Tyto choroby se výrazně podílejí na nemocnosti, např. na pracovní neschopnosti. Jejich typickým představitelem jsou třeba chřipky. V současnosti lehčí formy těchto chorob nedovedeme výrazně omezit. Avšak např. kdysi tak obávaný zápal plic, ten již pro moderní medicínu není prakticky žádným problémem.

Co můžeme udělat v tomto případě pro své zdraví? Nejvýrazněji si pomůžeme tím, že nebudeme kouřit. Kuřáci mají na nemoci dýchacího systému asi čtyřikrát větší úmrtnost než nekuřáci.

V celé své knize "Stop nemocem" ukazuji, jak strava zásadním způsobem ovlivňuje zdraví. V tomto případě je to ale jinak. Nedělejme si iluze, že správná strava nás dokáže ochránit před těmito chorobami. Samozřejmě strava naši odolnost může zvýšit. Ale není zcela rozhodujícím faktorem, jako tomu bývá v jiných případech. Nejvíce nám proti nemocem dýchacího systému a obecně proti infekčním nemocem pomůže dostatečně vysoký příjem vitaminu C - kyseliny askorbové a beta-karotenu, ze kterého se mimochodem v těle tvoří i vitamin A.

K snížení počtu onemocnění dýchací soustavy samozřejmě přispívá i zlepšení čistoty ovzduší. V mnoha směrech nejnebezpečnější jsou emise z automobilové dopravy. Molekula škodlivé látky, která unikne z automobilového motoru v centru hustě osídleného města, má až 100 000x větší pravděpodobnost, že přijde do kontaktu s člověkem, než molekula, která unikne z komínu elektrárny vysoko nad osídlenou krajinou. V tomto smyslu jsou (na jednotku váhy) emise z automobilu pro zdraví lidí až 100 000x nebezpečnější než emise z elektrárenských komínů. Lokální topeniště jsou také poměrně velmi nebezpečná, protože se nacházejí přímo ve městech. Obrovské elektrárny jsou nebezpečné tím, že se zde spaluje obrovské množství paliva. V zájmu zlepšení zdraví by bylo omezování osobní dopravy ve městech ve prospěch veřejné dopravy, chůze a cyklistiky. Pomáhá vybavování aut katalyzátory.

K velkému zlepšení dochází např. v Praze, kde se odstraňují místní teplárenské spalovny a přechází se na zásobování teplem přiváděným z elektrárny v Mělníku.

Znečištěné životní prostředí poškozuje hlavně zdraví dětí. Ty v nejznečištěnějších oblastech trpí nemocemi horních cest dýchacích až několikrát častěji než děti v oblastech s čistým vzduchem.

Zlepšení životního prostředí a konkrétně zvýšení čistoty ovzduší je jistě jedním z nejcennějších opatření, které můžeme pro lidskou společnost udělat. Neměli bychom ale zapomínat, že i v tomto případě většinu možností k ochraně zdraví máme přímo ve svých rukou. Kuřák, který žije v nejčistší oblasti naší republiky, je ohrožen nemocemi dýchací soustavy více, než nekuřák v nejznečištěnější oblasti našeho státu.

Z knihy Tomáše Husáka "Stop nemocem".

Počet přečtení: 4 773 Datum: 3. 2. 2006