Nedostatečná sociální opora a narušené vztahy s okolím se odrážejí na psychickém zdraví člověka | Prameny zdraví

Nedostatečná sociální opora a narušené vztahy s okolím se odrážejí na psychickém zdraví člověka

Největším problémem Lindy byla deprese. Její všeobecné poznatky o tom, jak si uchovat dobré zdraví, byly pozoruhodné. Měla radost z květinové zahrady, rozvinula si svůj vlastní program cvičení, způsob stravování i odpočinku.

Nedostatečná sociální opora a narušené vztahy s okolím se odrážejí na psychickém zdraví člověka

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Nebyla však schopná zvládat své kolísavé nálady, a to zvláště tehdy, když její vnímavost byla otupena a když ztrácela motivaci. Nejhorší ze všeho byla období, kdy cítila beznaděj.

Poté, co jsme přezkoumali možné příčiny příznaků, zaměřili jsme se na okamžité léčení jejího stavu. Linda zmínila jako jednu z možných příčin deprese osamocenost. Důvodem mohla být náhlá změna zaměstnání a ztráta sociálních vazeb. Vztahy s okolím se celkově odrazí na psychickém zdraví člověka.

Je zajímavé, že vliv vztahů na prevenci deprese můžeme pozorovat také u opic. Harlowovy klasické pokusy ukázaly, že opice oddělené od matek projevovaly příznaky zoufalství.

Je třeba si uvědomit, že vnímání silné sociální opory je velmi důležité. Aby byla sociální opora ve snaze pomoci lidem postiženým depresí účinná, musí být pro ně jasně průkazná. Mnozí psychologové zabývající se výzkumem zahrnují nedostatek sociální opory do svého modelu příčin a léčby deprese.

Lindě jsem vysvětlil, že stejně jako její přesazené květiny, i ona má poškozené kořeny. Poté, co si uvědomila, v čem její nové zaměstnání soustavně narušuje už zapuštěné kořeny, sestavila si seznam aktivit a lidí, kteří jí mohou pomoci vybudovat nové vztahy. Potom přemýšlela, jak předcházet některým stresovým situacím, které by mohly narušovat její psychické zdraví.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3 791 Datum: 3. 5. 2010