Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Narušený denní rytmus a deprese

Lidský organizmus funguje podle vnitřních hodin, které jsou v neustálé činnosti. Tento časový harmonogram je s námi natolik spjat, že dokonce, i kdybychom byli zavřeni v jeskyni a neměli hodinky a nemohli sledovat posun času, naše tělesné procesy budou fungovat ve stejném 24hodinovém rytmu.

Tento přirozený rytmus (biorytmus) nazýváme také denní rytmus. Vyjadřuje životně důležitou, ale často zanedbávanou oblast fyziologie.

Všichni máme svůj přirozený denní rytmus. Všimli jste si, že nejefektivněji „fungujete“ tehdy, když důsledně dodržíte běžný režim dne?

Například pokud každý den obědváte přesně v poledne, tělo v této době očekává příjem jídla a spustí všechny trávicí procesy právě ve dvanáct hodin. Co se však stane, když se nenajíte nebo pozapomenete na obvyklý čas k jídlu? Je typické, že pokud se pravidelná doba k jídlu nedodrží, tělo se brání změnám kručením v břiše či bolestí žaludku. To můžeme vnímat jako signál nesouhlasu, který tělo vysílá, když ignorujeme své vnitřní „tělesné“ hodiny.

Vynecháte-li jídlo nebo vstanete-li později než obvykle, narušení biorytmu nemusí být výrazné. Pravděpodobně nejextrémnějším útokem je totální ignorování přirozených hodin, například při práci na směny.

V praxi často potkávám lidi, kteří trpí v důsledku měnícího se denního rytmu. V místě mého bydliště působí velká výrobní společnost s nepřetržitým provozem. Nový vlastník zavedl práci na směny. Zaměstnanci museli každé čtyři týdny, bez ohledu na jejich denní rytmus, měnit svůj harmonogram z denní směny na odpolední a noční. Viditelnou reakcí byl enormní vzestup případů deprese mezi zaměstnanci této společnosti. Po čtyřtýdenním cyklu práce na směny nebyl organizmus těchto zaměstnanců schopen nastavit se na přirozený rytmus. Zaměstnanci se po třech týdnech práce v jedné směně začali cítit lépe, ale po dalších čtrnácti dnech se jejich cyklus práce a odpočinku opět změnil.

Ať už to bude kdokoliv, kdo pracuje takto na směny, brzy si bolestně uvědomí, že je velice důležité dodržovat pravidelný čas usínání a ranního vstávání, a to nejen po dobu pracovního týdne, ale i během volných dní. Cítíme se mnohem lépe, když dodržujeme stejný režim i o víkendu. Většina z nás, dokonce i ti, kteří pracují na směny, mají tendenci přes víkend „vyjít z rytmu“. Výsledkem je tzv. „modré pondělí“.

Dokonce i psychicky zdraví lidé bez rizikových faktorů mohou zápasit s depresí, je-li jejich přirozený rytmus narušen.

Narušený biorytmus může být jednou z hlavních příčin vzniku deprese. Asi u 50 % lidí s depresí příznaky přechodně mizí, když ponocují. Příznaky deprese se v plné síle vrátí po spánku, dokonce i po krátkém odpočinku. To je důvod, proč mnozí lidé s depresí mají tendenci odkládat spánek a zůstávat vzhůru až do „padnutí“. V pozdních nočních hodinách se cítí „normálně“, ale velmi těžce vstávají, protože příznaky deprese se po probuzení vracejí.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 5111
Datum: 22. 4. 2009