Nádory - vláknina vs. maso | Prameny zdraví

Nádory - vláknina vs. maso

Na konci června 2002 předal americký prezident George W. Bush přibližně na dvě hodiny svůj úřad Dicku Cheneyovi a podrobil se kolonoskopii.

Nádory - vláknina vs. maso

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Články

Kvůli dopadům na světovou politiku se záležitost objevila v televizních zprávách - a vyšetření tlustého střeva a konečníku se na malou chvíli dostalo do středu všeobecného zájmu.

Kolorektální karcinom je v celkové úmrtnosti na světě v pořadí čtvrtou nejčastější rakovinou. Někteří vědci dokonce tvrdí, že u poloviny obyvatel žijících západním stylem života vznikne před dosažením sedmdesátky nádor ve střevech, který se v 10 % případů rozvine do plně maligní rakoviny.

Severní Amerika, Evropa, Austrálie a bohatší asijské státy (Japonsko, Singapur) se vyznačují vysokým výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku, zatímco v Africe, Asii a na většině území Střední a Jižní Ameriky je výskyt této nemoci nízký. Např. v České republice je úmrtnost na kolorektální karcinom 34 osob na 100 tis. mužů, zatímco v Bangladéši je to 0,6 osoby na 100 tis. mužů. Významné rozdíly ve výskytu tohoto onemocnění jsou známé již desítky let. Závisí tyto rozdíly na genetice nebo na okolním prostředí?

Migrační studie ukázaly, že lidé stěhující se z oblastí s nízkým rizikem tohoto druhu rakoviny do oblastí s vysokým rizikem během dvou generací přejímají toto vysoké riziko. To napovídá, že důležitými příčinami vzniku této rakoviny jsou strava a životní styl. Jiné studie zjistily, že míra výskytu kolorektálního karcinomu se v dané skupině obyvatel rychle mění v závislosti na změně stravování či celkového způsobu života. Takto rychlé změny se nedají vysvětlit změnami ve zděděných genech.

Ve významné vědecké práci uveřejněné před téměř třiceti lety badatelé porovnávali faktory životního prostředí a míru výskytu rakoviny ve 32 zemích celého světa. Jedna z nejtěsnějších souvislostí byla nalezena mezi rakovinou tlustého střeva a konzumací masa.

Denis Burkitt porovnával vzorky stolice v závislosti na příjmu vlákniny v Africe a v Evropě a naznačil, že kolorektální karcinomy vznikají převážně jako výsledek nízkého příjmu vlákniny. V další známé studii, která porovnávala stravu v sedmi zemích, vědci zjistili, že deset gramů vlákniny denně navíc snižuje dlouhodobé riziko vzniku rakoviny tlustého střeva o třetinu. Toto množství je obsaženo v šálku malin, jedné hrušce či šálku hrachu. Šálek luštěnin poskytne ještě větší množství vlákniny.

V roce 1990 hodnotila skupina vědců šedesát různých studií zkoumajících vztah mezi vlákninou v potravě a rakovinou tlustého střeva. Oproti lidem konzumujícím nejméně vlákniny měli ti, kteří jí konzumovali nejvíce, o 43 % nižší riziko tohoto druhu rakoviny. U jedinců, kteří konzumují nejvíce zeleniny, je riziko nižší o 52 %.

V poslední době se věnovala této problematice velká studie (EPIC), jež zkoumala 519 000 lidí žijících v Evropě. Předchozí výsledky se potvrdily - ti, kteří konzumovali nejvíce vlákniny (asi 34 gramů denně) měli o 42 % nižší riziko kolorektálního karcinomu (v porovnání s těmi, již vlákniny konzumovali nejméně - asi třináct gramů denně). Konzumace rostlinných potravin, které přirozeně obsahují hodně vlákniny (živočišné potraviny ji vůbec neobsahují), je tedy zjevně zdraví prospěšná.

Můžeme si ale položit otázku, jestli je v prevenci kolorektálního karcinomu důležitější ochranný účinek vlákniny anebo omezení masa - jež zvýšený příjem vlákniny obvykle provází. Nedávno provedená studie v Jižní Africe pomohla tuto otázku zodpovědět.

Bílí Jihoafričané trpí sedmnáctkrát častěji rakovinou dolní části trávicího traktu než černí Jihoafričané. Tento fakt byl nejprve dáván do souvislosti s vyšším příjmem vlákniny v podobě nerafinované kukuřice u černých obyvatel JAR. Nicméně v poslední době začali černí Jihoafričané konzumovat více komerčně upravené kukuřice - kukuřice bez vlákniny. A nyní konzumují ještě méně vlákniny než bílí Jihoafričané. Přesto míra výskytu rakoviny tlustého střeva u černých Jihoafričanů zůstává na nízké úrovni.

Další studie provedená v nedávné době ukázala, že vyšší míra výskytu rakoviny tlustého střeva u bílých Jihoafričanů by mohla vyplývat ze zvýšené konzumace živočišných bílkovin (77 g/den oproti 25 g/den), celkových tuků (115 g/den oproti 71 g/den) a cholesterolu (408 mg/den oproti 211 mg/den). Vědci se domnívají, že vyšší míra výskytu rakoviny tlustého střeva u bílých Jihoafričanů je zřejmě více závislá na množství živočišných bílkovin a tuků v jejich potravě než na nedostatku nějakého ochranného faktoru či vlákniny.

Je tedy jasné, že strava přirozeně bohatá na vlákninu a s nízkým obsahem živočišných složek pomáhá prevenci kolorektálního karcinomu.

Z knihy dr. Colina Campbella Čínská studie. Vydalo nakladatelství Svítání.

Počet přečtení: 3 282 Datum: 27. 11. 2013