Muže a ženu je stvořil ... | Prameny zdraví

Muže a ženu je stvořil ...

Jsme, muži a ženy, stejní nebo různí? To je ta otázka. Vezměme například vnímavost či schopnost poznat podle výrazu tváře, co si druhý myslí. Při testování se ukázalo, že malé holčičky se hned po narození více zajímaly o lidské tváře, na které se dokázaly déle soustředit a lépe je rozlišit než malí chlapečci.

Muže a ženu je stvořil ...

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Tato schopnost se později stává jedním z typicky ženských rysů.

Při jiném testu hleděli univerzitní studenti obou pohlaví pár vteřin na stůl, na kterém byla řada předmětů. Poté bylo před nimi vše skryto, jeden z předmětů odstraněn a testování se opakovalo. Dívky si všimly rozdílu, ale chlapci jej přehlédli. Stůl byl přece na svém místě! A máme zde další ženský talent - všímat si detailů.

Anebo slova. Řekněte ve třídě plné studentů, ať napíší všechna slova, na která si vzpomenou, která začínají na "k". Dívky jich napíší více než chlapci. Mají i lepší rukopis. Při měření se zjistilo, že část mozku zodpovědná za takové dovednosti bývá u žen větší než u mužů.

Ženská mulifunkčnost

V klasickém testu obratnosti, při kterém se do desky s dírkami umísťují kolíčky, vyhrávají rovněž dívky. (Dejte však muži velké kladivo - to teprve uvidíte pořádnou akci!)

V testech, které vyžadují rychlé a přesné výpočty, jsou ženy vynikající. Není divu, že jsou tak dobrými pokladními a účetními.

Ženský mozek je menší a méně členitý než mozek muže. Dívky předstihují chlapce ve vývinu mozku o celá léta - je tedy běžné, že excelují ve škole, což platí přinejmenším do období dospívání.

Průměrný ženský mozek je uzpůsoben úkolu pečování o druhé. Ženy se dokáží obvykle lépe starat o děti i potřeby druhých lidí. Talentovaná maminka se dokáže věnovat jednomu dítěti, sledovat, co dělá druhé - a přitom nepřipálit oběd. Muži jsou obvykle schopni sledovat pouze jeden program a jeden cíl.

Protože ženský mozek je méně vyhraněně zorganizován, i jeho velké poranění může znamenat menší poškození funkce než u muže.6 Ženský mozek je svým designem jaksi multifunkční. Žena je schopna shrnout a vyhodnotit v jednom okamžiku celou řadu pocitů, vjemů, představ, vzpomínek a myšlenek. Podle některých vědců se možná někde zde nachází zdroj pověstné ženské intuice. Nikdy nezkoušejte oklamat ženu. Čte ve vaší tváři jako v otevřené knize.

Obecně platí, že ženy lépe zacházejí nejen se slovy, ale i s pocity. Lépe se jim daří v oblasti motivování a vztahů. Dívky lépe a dříve snáší školu než chlapci a dříve dospívají.

Mužská vedoucí úloha

Mužský mozek váží o sedm až devět procent více než ženský. Zdravý muž je fyzicky, duševně i duchovně odolnější než žena. To je zčásti důsledkem mužských hormonů, jejichž vyměšování trvá o mnoho let, dokonce o desetiletí déle než u žen.

Vědci na Johns Hopkins University analyzovali tisíce nadaných žáků s IQ, které je řadilo mezi tři nejchytřejší procenta. V matematické části testu při stupnici s maximální hodnotou 800 bodů dosáhlo více než 420 bodů o polovinu více chlapců než děvčat (ve věku 11 až 13 let). Ve skupině s výsledkem lepším než 500 bodů bylo již však dvakrát tolik chlapců. Nad 600 bodů byl poměr 4:1. A ve skupině nad 700 bodů byl poměr chlapců k děvčatům 13:1, tedy bylo zde třináctkrát více chlapců než děvčat.

Testy schopnosti abstraktního myšlení vysoké úrovně ukazují zřetelně, že muži jsou v tomto ohledu mnohem talentovanější. Muži vynikají i v prostorové představivosti.

Dvě křivky rozdělení inteligence

V minulosti se používaly dvě křivky rozdělení inteligence, jedna pro ženy, druhá pro muže. Křivka pro chlapce a muže vytvářela "tlustší klobouk", pro ženy a dívky vycházel klobouk "štíhlejší". Bylo tedy zřejmé, že mnohem více mužů (než žen) spadá svým IQ do skupiny se slabší inteligencí, na druhé straně je podstatně více mužů (než žen) ve skupině s mimořádně vysokou inteligencí. Tyto rozdíly odpovídají jak četnosti rozdělení nositelů Nobelovy ceny, tak prosté lidské zkušenosti.

Je zcela zřejmé, že mužský mozek je stvořen pro vedení, k riskování, k objevům, k vynálezům, pro vyšší matematiku.

Vítězná kombinace

Talenty obou pohlaví se skvěle doplňují. Odpovědí je jednota v lásce, pravdě i akci. Ne šovinismus, ne feminismus. Nadání a silné stránky mužů a žen se mají mísit a kombinovat ve vzájemné spolupráci - a ne ničit v řevnivosti a soutěžení.

Odpovědí jsou skuteční muži ve skutečných domovech, ve kterých ženy jsou královnami a ne jen další hračkou sloužící k mužskému uspokojení - jako např. rychlé auto či internet s vysokorychlostním připojením.

Fakta hovoří jasně - "unisex" model lidského mozku je pouhým mýtem. Muži a ženy se od sebe jak liší, tak se i vzájemně doplňují. Obě pohlaví mají své silné stránky. Je potřeba, abychom si tyto kvality uvědomili a naučili se sjednotit síly a žít ve spolupráci. Kniha Genesis říká zcela jasně: "Jako muže a ženu je stvořil." (Gen 1, 27)

Bernell E. Baldwin, Journal of Health & Healing

Počet přečtení: 2 376 Datum: 11. 5. 2007