Měla bych při rakovině prsu zkusit postupy, které posílí obranný systém mého organismu? | Prameny zdraví

Měla bych při rakovině prsu zkusit postupy, které posílí obranný systém mého organismu?

Mnozí vědci se snaží objevit cesty, jak posílit přirozenou imunitu pacientky s rakovinou. Prostředky, které stimulují imunitní systém, jako je levamisol a BCG vakcína, přinesly neurčité výsledky.

Měla bych při rakovině prsu zkusit postupy, které posílí obranný systém mého organismu?

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Rady lékaře

Interferony jsou bílkoviny vylučované určitými buňkami těla, které mohou být převzaty jinými buňkami a ty je učiní rezistentními na virové infekce. Tyto bílkoviny jsou syntetizovány v laboratoři a poté podávány pacientům při řadě nemocí. Interferon byl pokusně použit i u pacientek s rakovinou prsu a bylo pozorováno ustupování rakovinných uzlin. Celkové výsledky až do dnešního dne však slibují pouze omezený prospěch.

Dalším potenciálně užitečným, ale dosud experimentálním přístupem v boji proti rakovině je vyvolávání umělé horečky, a to buď prostřednictvím bakteriálních toxinů, které způsobí zvýšení tělesné teploty, anebo použitím technik zvaných hypertermie, při nichž se tělo interně nebo externě zahřívá.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 686 Datum: 14. 1. 2009