Manželství prodlužuje život a zlepšuje zdravotní stav | Prameny zdraví

Manželství prodlužuje život a zlepšuje zdravotní stav

Manželství je dobré pro vaše zdraví. Sezdaní lidé s menší pravděpodobností trpí dlouhodobými nemocemi (Murphy et al., 1997) a s mnohem menší pravděpodobností umírají v nemocnicích jako pacienti chirurgických oddělení (Goodwin et al., 1987).

Manželství prodlužuje život a zlepšuje zdravotní stav

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Manželství vám pomáhá déle žít. Typická dlouhodobá studie 6000 rodin, která vzala v úvahu různé sociálně-ekonomické proměnné jako rasu, vzdělání, bydliště, děti a příjem, zjistila, že vdaná žena ve věku 48 let má 8% pravděpodobnost, že zemře před 65 rokem svého věku, zatímco rozvedená žena 18%. Ženatý muž ve věku 48 let má pravděpodobnost 12%, že zemře dřív než mu bude 65, rozvedený muž 35%. Velký rozdíl byl mezi sezdanými a nesezdanými lidmi, a nebyl mezi lidmi, kteří žili sami a těmi, kteří sami nežili (Lillard&Waite, 1995).

Společenská podpora je jedním z důvodů zlepšení zdraví v manželství, zlepšení duševní pohody a imunity (Ross et al., 1990; Kiecolt-Glaser et al., 1993). Ale zlepšení je patrnější u mužů, protože u svobodných mužů je pravděpodobnější rizikové chování, jako kouření a pití. Jak muži tak ženy ještě těží z toho, že v manželství redukují své rizikové chování (Bachman et al.,1997).

Zdroj: www.tydenmanzelstvi.cz

Počet přečtení: 2 724 Datum: 10. 2. 2009