Jak by mě mohl mírný nadbytek bílkovin poškodit? Domnívám se, že moje tělo přebytek bílkovin ukládá pro dny, kdy bych jich dost nesnědla. | Prameny zdraví

Jak by mě mohl mírný nadbytek bílkovin poškodit? Domnívám se, že moje tělo přebytek bílkovin ukládá pro dny, kdy bych jich dost nesnědla.

Nejméně nápadné, a přitom nejdůležitější toxiny, kterými můžete své ledviny zatížit, jsou nadbytečné množství bílkovin denně konzumovaná většinou obyvatel této země. Nadbytečné bílkoviny se v těle neukládají způsobem, jakým se ukládají např. kalorie v podobě tělního tuku; přebytečné bílkoviny musí být z těla rychle vyloučeny.

Jak by mě mohl mírný nadbytek bílkovin poškodit? Domnívám se, že moje tělo přebytek bílkovin ukládá pro dny, kdy bych jich dost nesnědla.

Rubrika: Další nemoci | Typ článku: Rady lékaře

Vedlejší produkty bílkovin, které se nepoužijí pro opravy a růst organismu, se dostávají do krevního oběhu, kde zůstávají, než jsou profiltrovány játry a ledvinami. Části ledvin, které filtrují bílkoviny z krevního oběhu, se nazývají nefrony. K ničení nefronů dochází podle všeho přímo v důsledku nadbytku bílkovin. Vedlejší produkty metabolismu bílkovin zvyšují tlak tekutin v nefronech a ovlivňují proudění krve i odpadních materiálů do ledvin, ledvinami a ven z ledvin. Zvýšení tlaku a průtoku v glomerulech zřejmě urychluje ničení ledvinové tkáně, což vede k rychlejší ztrátě funkce ledvin.

K tomuto poškození nedochází pouze u jedinců, kteří mají již ledviny postižené, ale považuje se za příčinu postupné ztráty ledvinové tkáně a funkčnosti ledvin, ke kterým dochází v průběhu procesu stárnutí. Poškození může být tak vážné, že i u jinak zdravé osoby se ztratí po sedmdesáti či osmdesáti letech strávených konzumováním stravy s vysokým obsahem bílkovin polovina funkční kapacity ledvin. Naštěstí pro nás, i za této situace dokáže zbývající polovina ledvin odstraňovat odpadní produkty metabolismu, a nedojde tedy k jejich nahromadění  v míře způsobující selhávání ledvin.

Ledviny disponují vzhledem ke své stavbě ohromnou rezervní kapacitou. Dokonce i když jsou ztraceny tři čtvrtiny funkce ledvin, nemusí se u jedince projevovat prakticky žádné systémové známky onemocnění. Zbývající čtvrtina ledvin dokáže spolehlivě vyloučit všechny odpadní produkty i nepotřebnou vodu z těla, aniž by došlo k jejímu přetížení. I přes to, že své tělo tolik zneužíváme, dokáže nám velmi mnoho odpustit. K život ohrožujícímu nahromadění draslíku dochází až v úplně poslední fázi onemocnění ledvin, kdy funkce ledvin poklesne pod 5 % normální hodnoty. Když k tomu dojde, osoba se selháním ledvin buď zemře, anebo je po zbytek svého života závislá na umělé ledvině.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 12 614 Datum: 15. 1. 2009