Fyziologie důvěry | Prameny zdraví

Fyziologie důvěry

Důvěra je nezbytným předpokladem dobrého přátelského i partnerského vztahu, bezproblémového fungování rodiny či jakékoliv organizace i úspěchu v životě.

Fyziologie důvěry

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Články

Je zřejmé, že klíčovou roli ve schopnosti důvěřovat hraje mozek. Novinkou v této oblasti je poznání důležitosti hormonu oxytocinu, jenž není jen pouhým mateřským hormonem, jak dříve vědci předpokládali.

Ukázalo se, že když vstříknuli do nosních dírek pokusných osob dávku tohoto hormonu, ochotně dávali větší dávky peněz a důvěřovali neznámým lidem - na rozdíl od kontrolní skupiny, kde nebyl oxytocin použit.

Otevření, společenští lidé mají vyšší hladinu oxytocinu v krvi - v porovnání např. se schizofreniky, jimž se tohoto hormonu nedostává. Přesným měřením se ukázalo, že lidé, kteří jsou si velice blízcí, mají v krvi více oxytocinu oproti párům, ve kterých to příliš nefungovalo.

K čemu dochází, když se v mozku uvolňuje oxytocin? Zvyšuje se důvěra, zlepšuje se sociální paměť, pouta mezi jednotlivci se upevňují, dochází k lepší sociální interakci a spolupráci.

Pozoruhodným a vítaným způsobem snižuje vylučování oxytocinu pocity strachu a úzkosti, snižuje se hladina stresu.

Skenování mozku ukázalo, že oxytocin zvyšuje schopnost odhadnout emocionální stav druhé osoby na základě výrazu tváře. Množství času, které člověk věnuje zkoumání očí a jejich okolí u druhého člověka, je současně zvyšováno vyššími hladinami oxytocinu.

Genetické studie zcela jasně ukázaly, že jedna generace dokáže té následující připravit podmínky pro dosahování vyšších hladin oxytocinu.

Oxytocin upevňuje pouto mezi matkou a dítětem a podporuje laktaci. Čím delší období kojení, tím vyšší hladiny oxytocinu u matky i u dítěte. Zkoumání případů rumunských a ruských sirotků ukázalo, že dokonce i po adopci do stabilních a milujících rodin tyto děti často vykazovaly narušenou fyziologii oxytocinu. U normálních dětí dojde po třicetiminutové interakci s matkou ke zvýšení hladiny oxytocinu. U sirotků tomu tak není. Nedostatek oxytocinu u nich často přetrvává a představuje pro ně v sociální oblasti celoživotní hendikep.

Pokud maminka v těhotenství pije alkohol, sníží to hladinu oxytocinu u ní i u jejího potomka. Naopak se ukázalo, že dostatek pohybu dokáže výrazně zvýšit hladinu oxytocinu v krvi.

Bernell E. Baldwin, přetištěno z časopisu Journal of Health & Healing

Počet přečtení: 2 939 Datum: 7. 10. 2014