Existují studie, které prokazují, že zvýšená nemocnost zaměstnanců souvisí s jejich životním stylem? | Prameny zdraví

Existují studie, které prokazují, že zvýšená nemocnost zaměstnanců souvisí s jejich životním stylem?

Pomineme-li nebezpečí spojená se samotným pracovním výkonem, největším rizikovým faktorem je právě životní styl zaměstnanců.

Existují studie, které prokazují, že zvýšená nemocnost zaměstnanců souvisí s jejich životním stylem?

Rubrika: Životní styl | Typ článku: Rady lékaře

Mnohé studie přesvědčivě dokázaly, že nesprávná výživa, sedavý způsob života, konzumace alkoholických nápojů a kouření do velké míry ovlivňují vznik a rozvoj civilizačních onemocnění jako je ischemická choroba srdeční, mrtvice (cévní mozková příhoda), cukrovka, cirhóza jater, rakovina plic, prsu, prostaty a tlustého střeva.

Například výzkum prováděný Státním zdravotním ústavem v Praze ukázal, že případy pracovních neschopností a počet dní absence v průběhu roku významně stoupají s rostoucím počtem vykouřených cigaret, kdy se počet dní pracovní neschopnosti více než ztrojnásobuje. Dále se ukázalo, že ve věkové skupině 30-49 let je výrazné snížení produktivity práce téměř vždy způsobeno konzumací alkoholu.

Dr. Hans Diehl, M.P.H., zakladatel programu CHIP, odborník na zdravou výživu a životosprávu

Počet přečtení: 2 648 Datum: 18. 1. 2009