Drůbež, ryby a rakovina tlustého střeva | Prameny zdraví

Drůbež, ryby a rakovina tlustého střeva

Mnohé studie již dlouho dávají do souvislosti konzumaci červeného masa s rizikem rakoviny tlustého střeva. Nová studie, vypracovaná na Loma Linda University v Kalifornii, uvádí, že bílé maso - drůbež nebo ryby - riziko rakoviny tlustého střeva rovněž zvyšuje.

Drůbež, ryby a rakovina tlustého střeva

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Studie

Autoři vyhodnocovali data z velké studie, která již po více než dvacet let monitoruje stravu, životní styl a nemocnost a úmrtnost více než 34 000 členů Církve adventistů sedmého dne žijících v Kalifornii. Zjistili, že nejvýraznějším potravinovým rizikovým faktorem pro vznik rakoviny tlustého střeva bylo celkové množství konzumovaného masa. Nezáleželo při tom na tom, zda konzumenti masa dávali přednost masu červenému či masu bílému, tedy drůbeži a rybám.

Například ti lidé, kteří jedli červené maso jednou týdně, měli o 38% vyšší riziko rakoviny tlustého střeva oproti těm, kdo je vůbec nejedli, zatímco ti, kteří dávali přednost masu drůbežímu nebo rybímu, měli v porovnání s těmi, kteří bílé maso vůbec nejedli, riziko vyšší o 55%. Riziko stoupalo se stoupajícím množstvím masa. Ti, kteří jedli buď červené nebo bílé maso více než čtyřikrát týdně, měli dvou- až trojnásobné riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva než ti, kteří maso vůbec nejedli.

Výzkumníci uvedli, že konzumace sójových bobů, fazolí, hrachu a čočky podle jejich zjištění zřejmě působí proti karcinogennímu účinku konzumace červeného masa. Tento prospěšný účinek však nebyl pozorován u konzumentů luštěnin, kteří současně konzumovali velká množství ryb či drůbeže.

American Journal of Epidemiology 1998;148:761-774

Počet přečtení: 5 555 Datum: 1. 1. 1970