Až polovina potravin skončí jako odpad | Prameny zdraví

Až polovina potravin skončí jako odpad

Odhaduje se, že 30 až 50 procent všech potravin vyrobených na světě není snědeno a skončí na skládkách jako odpad. Tuto šokující zprávu zveřejnili vědci na konferenci, která proběhla v březnu v Chicagu.

Až polovina potravin skončí jako odpad

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Průměrný Američan například každý měsíc vyhodí přibližně 15 kilogramů potravin. Podle Amerického ministerstva zemědělství skončí 23 procent vajec a ještě větší procento čerstvého ovoce a zeleniny jako odpad.

Plýtvání potravinami má ovšem dalekosáhlejší dopady. Zemědělství je největším světovým spotřebitelem vody, velkým konzumentem energie a chemických látek a jedním z největších emitentů skleníkových plynů během produkce a distribuce potravin a během jejich rozkladu na skládkách. Experti odhadují, že snížení množství odpadů je relativně jednoduchý způsob jak snížit tlak na životní prostředí a zemědělce, kteří budou muset do roku 2050 vyprodukovat dostatek potravin pro 9 miliard lidí. „Ať je zemědělská produkce sebeudržitelnější, pokud nejsou vyrobené potraviny snědeny, jedná se o plýtvání zdrojů,"řekla na konferenci Dana Gunders, specialistka na udržitelné zemědělství z agentury NRDC.

V bohatých zemích je běžným jevem, že ovoce a zelenina končí jako odpad jen proto, že nesplňuje požadavky maloobchodníků na vzhled, zkazila se v domácnostech nebo nebyla použita v restauracích. V rozvojových zemích se nejvíce potravin zkazí během přepravy na trh kvůli dlouhým přepravním vzdálenostem, nedokonalé infrastruktuře a nedostatku aut s chlazením. „Dalším faktorem jsou vysoké ceny, řady chudých si vyrobené či dovezené potraviny nemůže dovolit," říká Patrick Woodall, ředitel výzkumu v organizaci Food and Water Watch.

Podle Americké agentury na ochranu životního prostředí (EPA) bylo v roce 2010 na skládky a do spaloven vyvezeno 33 milionů tun potravin. Potraviny tvořily největší část pevných odpadů v celém systému. EPA zahájila kampaň na snížení odpadů z potravin. Jedním z nejjednodušších opatření by mohlo být úprava požadavků na označování data spotřeby potravin, které se povinně objevuje na obalech. Další potraviny by mohly být „zachráněny" například využitím ve vývařovnách nebo spotřebovány jako krmivo pro zvířata. Pokud by se podařilo zkažené potraviny zkompostovat, pomohlo by využití kompostu ke zkvalitnění zemědělské půdy a snížení emisí skleníkových plynů při jejich rozkladu na skládkách.

Zdroj: Daily Mail, přetištěno ze serveru www.bio-info.cz

Počet přečtení: 1 639 Datum: 6. 11. 2013