Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Životní šance

Milionáře Rubena Landa požádali, aby promluvil k žákům šesté třídy. Chtěl jim říci něco, co by je motivovalo víc se učit. Když o tom přemýšlel, nemohl na nic přijít. Co říci, aby inspiroval žáky, kteří většinou neměli kvůli špatné finanční situaci žádnou naději, že budou moci po skončení základní školy dále studovat?
|
Typ článku: Články

Po příchodu do třídy se na něj mnohé černošské děti, kterých tam byla většina, nechtěly ani podívat. Uvědomil si, že nemá smysl říkat to, co měl původně v plánu. Roztrhal připravené poznámky a rozhodl se mluvit k nim ze srdce. „Zůstaňte ve škole a pořádně se učte," vyzval je, „a já zaplatím za každého z vás školní poplatky."

V té chvíli se životy mnohých z těchto dětí změnily. Uvědomily si, že jejich snažení má smysl a cíl. Poprvé měly naději a krásnou vyhlídku do budoucna. Jeden chlapec řekl: „Mám se na co těšit. Mám naději, že v životě něčeho dosáhnu. Je to nádherný pocit."

A potom se začaly dít zázraky. Téměř 90 % žáků této třídy dosáhlo vysokoškolského vzdělání.

Beznadějné situace neexistují. Existují jen lidé, kteří si myslí, že jsou beznadějné. (Clare Boothe Luce)

Z knihy „Pojďme si číst!" Připravili M. a S. Bielikovi. Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 2604
Datum: 28. 1. 2012