Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Zamlžené vidění

Je to nemoc, která příchází s věkem. Týká se zamlžení očních čoček. Když jsou čočky neprůhledné, výsledkem je částečná nebo úplná slepota. Tato poměrně běžná nemoc se nazývá šedý zákal.
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články

Šedý zákal je fyzická nemoc. Existuje však i její paralela v duchovním životě, která také způsobuje zamlžení našeho vidění a postupně vede ke slepotě. Duchovní vidění se může zamlžit z mnoha příčin. Jednou z nich je podceňování sama sebe nebo naopak přílišná sebeláska. Člověk, který na sebe nemá správný a vyvážený pohled, není schopen sebekritiky. Lidé neschopní sebekritiky jsou také neschopní změnit se k lepšímu. Takový člověk nevidí ani druhé takové, jací jsou. Proto se světlo, ve kterém žije, stává temnotou.

Náš duchovní zrak mohou zahalit i předsudky. Nic neničí soudnost tak efektivně jako předsudek. Brání přijetí jasných a logických soudů. Oslepuje nás a ukrývá fakta a jejich význam. Třetím faktorem, který zamlžuje náš zrak je závist (žárlivost). Závistivý člověk ztratil schopnost hodnotit skutečnost s chladnou hlavou. Závistivý člověk není schopen správně hodnotit věci, protože jeho vidění je narušeno. Často vidí červenou tam, kde je bílá.

Naše světlo mohou obrátit ve tmu i starosti tohoto světa. „Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.“ (Lukáš 21,34) Stalo se to i Démasovi, hlavnímu vůdci Pavlova evangelizačního týmu. „Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět.“ (2. Timoteovi 4,10) Začal milovat nesprávné věci. Ztratil svoji vizi a nakonec ztratil i svoji víru.

Velký lékař nabízí operaci všem, kteří trpí duchovním šedým zákalem.

Z knihy George R. Knighta Na hoře blahoslavenství. Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 6652
Datum: 13. 12. 2020