Vztahy | Prameny zdraví

Vztahy

Před deštěm

Předpotopní svět neznal déšť. Věříme-li biblické zprávě, dá se to dokázat jednak veršem: (I. Mojžíšova 2,5.6) "... neboť Hospodin …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Riziko konfrontace

Možná nejtěžším z obtížných a nebezpečných úkolů, které před nás staví láska, je uplatňovat vlastní moc s pokorou. Nejobvyklejším …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Jízda na kole a sexuální funkce

Ve studii na 59 mužích s lehkým až středním selháváním srdce se ukázalo, že hodina na kole třikrát týdně dokáže během osmi týdnů …

Rubrika: Sex | Typ článku: Studie

Disciplína má svoje rizika

Když si vzpomenu na svoje dětská léta, uvědomuji si, že vždy, když se moje maminka rozhodla, že si zasloužím zvlášť důrazné …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Chceš být zdráv?

V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich léhávalo množství nemocných, …

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Pozor na myší ocásky

Dovedu vypěstovat různě zbarvené květiny a to v jakýchkoli barvách. " "Nepovídej!" "Ano, zalévám je zbarvenou vodou. Červená voda …

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Mýty ve vzdělání

Každý rok nastupuje pár tisíc prvňáčků do školy s očima rozzářenýma očekáváním dobrodružství poznávání. Pravda, mnozí z nich byli …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Povoláni k milování

Milovat je dřina! V naší společnosti se o lásce zpívá, píše a mluví jako o krásném ideálu, po kterém všichni toužíme.

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Učení bez nucení

Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v nás zakódována přímo geneticky. Nikdo nemusí děti nutit, aby se …

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Osamělost mezi lidmi

"... a tak vám přejeme krásnou dobrou noc!" Často měla ve zvyku večer, vždycky když končil program, zapínat rádio, aby si mohla …

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články
167 68 69 70 71 72 73 74