Výfukové plyny snižují inteligenci | Prameny zdraví

Výfukové plyny snižují inteligenci

Podle výsledků studie Harvard School of Public Health v Bostonu sníží dýchání vzduchu za plného provozu inteligenční kvocient vašeho dítěte.

Výfukové plyny snižují inteligenci

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Vědci zjistili, že silné vystavení černému uhlíku (toxická látka vylučovaná ve výfukových plynech, a to zvláště u naftových motorů) bylo spojeno se snížením IQ v průměru o 3,4 body. Děti, které byly hodně vystaveny výfukovým zplodinám, rovněž zaznamenaly horší výsledky v testech týkajících se jejich slovní zásoby, zhoršovala se jejich paměť schopnost se učit. Dýchání znečištěného vzduchu s sebou nese také rizika vázající se k dýchacím problémům.

Přestěhování na venkov, kde je vzduch čistší a průzračnější, je asi jediným způsobem, jak můžete od výše zmíněných rizik své dítě uchránit. Pokud to není možné, snažte se aspoň mít svůj domov co nejdále od rušných ulic.

American Journal of Epidemiology

Počet přečtení: 4 148 Datum: 24. 2. 2011