Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Vakcína, řešení problému?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je očkování jedním z nejdůležitějších preventivních postupů v oblasti péče o veřejné zdraví. Propagace očkování spolu s pokroky v hygieně přispěly k dramatickému omezení následků a úmrtnosti, kterou způsobovala některá infekční onemocnění.
Rubrika: Mýty a omyly
|
Typ článku: Články

S příchodem pandemie COVID-19 vkládali mnozí naděje do koronavirové vakcíny. Představa, že vakcína epidemii zastaví, obrátila akciové trhy po celém světě vzhůru nohama, přičemž některé farmaceutické společnosti očekávaly zisky v milionech dolarů. Mnohá sdružení a organizace ale již nyní varují, že ona toužebně očekávaná vakcína pandemii zázračně nevyřeší.

„Mnozí výzkumníci a pracovníci ve zdravotnictví uznávají, že jeden z nejlepších způsobů, jak se vyhnout nákaze koronavirem, či vlastně jakýmkoliv virem, je mít funkční imunitní systém, který stojí na návycích zdravé životosprávy. Adventisté sedmého dne jsou známí tím, že žijí zdravě a řídí se úžasnými zdravotními principy, které jsou popsané v Bibli a v inspirovaných spisech Ellen Whiteové. Ke zdravému životu patří zdravá výživa, které dosahujeme vyváženou rostlinnou stravou se spoustou čerstvého ovoce a zeleniny, ořechů, semínek a celozrnných produktů a tím, že se vyhýbáme tukům a cukrům, jež imunitní systém oslabují,“ uvedl Ted Wilson, předseda GK Církve adventistů sedmého dne.

Adventisté mají pravdu v tom, když tvrdí, že dodržování hygienických pravidel spolu s funkčním a efektivním imunitním systémem je pro prevenci infekce přinejmenším stejně důležité jako očkování (ne-li ještě důležitější). A to mimo jiné kvůli tomu, že proti mnohým patogenním mikroorganismům, které dnes ohrožují naše zdraví, zatím neexistuje očkovací látka – a tím spíše ne proti takovým, které se pravděpodobně objeví v budoucnosti.

Ve zprávě, kterou nedávno vydal Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), se uvádí, že existuje až 827 tisíc povahou různých typů virů, které by mohly nakazit člověka, a očekávají se častější, smrtelnější a finančně nákladnější pandemie. Je zřejmé, že nelze vyvinout vakcíny proti 827 tisícům různých virů, jakkoliv by snad tato myšlenka mohla být pro někoho přitažlivá.

 To, že v době konce bude více epidemií a pandemií, by nemělo být pro věřící žádným překvapením – Ježíš to předpověděl v Matoušově evangeliu 24,7. Zneužívání přírody, a to zejména zvířat pro velkovýrobu masa, odlesňování a obchodování s volně žijícími zvířaty; to jsou podle výše zmíněné zprávy skutečné příčiny dnešních epidemií.

Dokud pobýváme na tomto světě (a než bude přírodě vrácena její původní dokonalost), budou existovat viry a mnohé jiné typy patogenních mikroorganismů. A jelikož není možné, abychom je všechny zničili, a navzdory tomu, kolik různých typů antiseptik a antibiotik máme k dispozici, musíme s nimi žít. Posilování našeho imunitního systému je proto tím nejdůležitějším způsobem, jak bojovat proti virům a jiným mikroorganismům, jež jsou příčinami chorob.

Nefarmakologické strategie

Dr. Haroldo Rojas, ředitel Oddělení infektologie v Sanatorio Adventista del Plata, které se nachází v Entre Rios v Argentině, řekl v interview v květnu 2020:

„Jako profesionálové v medicíně musíme být ochotni přijmout také nefarmakologické strategie, které stimulují náš imunitní systém. Od stravy založené na konzumaci rostlinných potravin přes použití vodoléčby až po důkladný odpočinek, jež všechny patří mezi osm přirozených principů (shrnutých v programu NEWSTART), které nám dal Bůh. V dnešní době je mimořádně důležité jim věnovat zvýšenou pozornost – ať už jsme nemocní nebo ne. Existuje totiž reálná možnost, že pandemie jako koronavirus SARS-CoV-2 a jí podobné zhoubné epidemie budou v následujících letech čím dál častější a více globalizované.“

Úvahy ohledně vakcíny

Vakcína proti koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícímu onemocnění COVID-19 vyvolává různé obavy, jako například:

Inovativní technologie. – Poprvé bude vyrobena vakcína založená na mRNA (mediátorová ribonukleová kyselina), která uvnitř těla dokáže zahájit výrobu protilátek proti „spike proteinu“, přes který se koronavirus připojuje k buňkám.

Vývoj v rekordním čase. – Podle studie vypracované na Univerzitě v Pensylvánii (ve Spojených státech) zabere vývoj vakcíny v průměru 10 let. Momentálně drží rekord vakcína na příušnice, jejíž příprava trvala čtyři roky. K vakcíně proti viru HIV způsobujícímu AIDS, i když se jedná o virus velmi odlišný od SARS-CoV-2, se ani po 30 letech výzkumu zatím nedospělo. Pokud se podaří vakcínu připravit za jeden rok, znamená to, že bude těžké vyhodnotit jak její efektivitu, tak i její možné středně- a dlouhodobé vedlejší účinky.

Efektivita proti virovým mutacím. – U koronavirů díky jejich schopnosti znovu se míchat s jinými viry dochází v jejich genetickém kódu k častým mutacím. Ke stejnému jevu dochází i u chřipkových virů z rodiny myxovirů, další rodiny RNA virů, které jsou podobné koronavirům. Vzhledem ke schopnosti takto mutovat musí být vakcína proti chřipce každý rok reformulována. Bude nová vakcína účinná proti mutacím koronaviru SARS-CoV-2, například proti těm, které již byly identifikovány na několika různých místech světa?

Možný status povinného očkování. – Někteří političtí lídři již oznámili svůj záměr učinit očkování proti koronaviru povinným, podobně jako používání bezpečnostního pásu ve vozidle. Jiné země preferují spíše způsob autonomie v rozhodování, což znamená, že je respektováno právo léčebné postupy nebo procedury přijmout nebo odmítnout. Nehledě na to ovšem bývá v zákonech často zakotveno, že úřady mohou za určitých okolností přijmout jakákoliv opatření, aby ochránily veřejné zdraví.

Na závěr

Očkovací látky, jako ostatně každý lék, mají jak pozitivní, tak i negativní dopady.

Je vědecky dokázáno, že očkování má, pokud jde o prevenci infekčních chorob, pozitivní vliv na péči o veřejné zdraví. Nemůžeme ovšem tvrdit, že za nižší úmrtnost v oblasti infekčních chorob vděčíme v dnešní době pouze vakcínám. Přispělo k tomu i zlepšení systémů hygieny a hygienických opatření.

Po očkování se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, byť většina z nich bývá krátkodobá a mírná. Teoreticky však existuje i možnost, že některé virové vakcíny, jako např. ty, které byly vyvinuty teprve nedávno za pomoci genetického inženýrství, by mohly mít výraznější vedlejší účinky ve středně- i dlouhodobém horizontu.

Nechat se očkovat neznamená, že již nemusíme dodržovat pravidla prevence a zdravého životního stylu. Důraz je třeba klást hlavně na posilování imunitního systému prostřednictvím zdravého životního stylu.

Jorge D. Pamplona Roger, 2020

Počet přečtení: 379
Datum: 1. 2. 2023