Umění pěstovat přátelství | Prameny zdraví

Umění pěstovat přátelství

Věda to potvrzuje, pěstování přátelství tvoří nedílnou součást péče o zdraví a pohodu. Přátelství mají vliv na to, jak šťastní se cítíme, i na to, jak rychle se zotavíme z případné nemoci.

Umění pěstovat přátelství

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Ještě si pamatuji, jak jsem stála na chodníku a dívala se oknem do kavárny, kde se velmi dobře bavila skupina žen, sedících pospolu u jednoho stolu. Jako opuštěný pes jsem hleděla dovnitř a toužila po tom, aby i o mne měl někdo zájem. Měla jsem sice v zápisníčku řadu telefonních čísel, ale ve městě jsem byla nová a nikoho jsem tady neznala.

Ať už je to kvůli stěhování, změně zaměstnání, rozchodu či posunu v zaměření (např. když se vám narodí děti, vdáte se anebo jdete do důchodu), faktem je, že lidé v průměru za sedm let vymění polovinu svých přátel.

Proč jsme osamělí?

Nikomu není příjemné říct: „Nemám přátele." Člověka, který je osamělý, si spojujeme s představou naštvané, nepřátelské, společensky neobratné a nepříjemné ženy, která sedí sama v temném bytě za zataženými záclonami. Možná s tuctem zapáchajících koček.

Nespěcháme s tím, abychom sami sobě přiznali, že se nám nedostává přátel. Naše ego nám rychle připomene, jak jsme skvělí, přátelští a vtipní - a kolik toho máme co nabídnout. V sebeobraně vyjmenujeme několik lidí, které nazýváme přáteli, a přehlušíme tichý hlas, který nám říká, že jsme s nimi už pěknou řádku dní nemluvili. Osamělost pro nás obvykle znamená být nežádoucí. Ale tak to není. I ti nejkrásnější, nemilovanější, nejvíce vážení, nejmocnější, nejspolečenštější, nejznámější, nejdůležitější a nejbohatší mezi námi vědí, co je to osamělost. Někdy dokonce ještě o to více.

Ve společnosti se nenosí přiznat, že nemáme přátele. Když jsem stála na oné ulici a hleděla oknem dovnitř kavárny, uvědomila jsem si, jak je těžké navázat a udržet kvalitní přátelství. Každý z nás potřebuje zažívat několik různých druhů přátelství, má-li se cítit plně integrovaný a přijímaný.

Pět typů přátel

Na prvním místě jsou tzv. kontaktní přátelé. To jsou lidé, kterým jsme byli představeni a se kterými jsme navázali nějaký vztah, i když se vidíme pouze při určité příležitosti.

Dalším typem jsou běžní přátelé. S těmito lidmi trávíme určitý čas při činnosti, která je oběma stranám blízká. Může to být nějaký zájmový kroužek anebo se může jednat o kolegy ze zaměstnání.

Dalším typem přátelství jsou utvrzená přátelství. Ta se týkají lidí, které jste si oblíbili a se kterými jste si byli velmi blízcí, ale nyní se stýkáte pouze občas. Dříve byste je asi zařadili mezi nejbližší přátele, ale teď chybí ona nezbytná pravidelnost kontaktu. Víte, že můžete navázat tam, kde jste přestali, ale tito lidé nejsou nyní součástí vašeho každodenního života.

Další skupinu přátel bychom mohli nazvat blízcí přátelé. S nimi jste překročili hranice původního zájmu, který vás spojoval, kroužku, sportovní aktivity, pracovního kolektivu atp. Nyní sdílíte navzájem své životy za tento rámec.

Poslední skupinou jsou přátelé na život a na smrt. To jsou přátelé, se kterými sdílíte své pocity a odhodlání být tady jeden pro druhého v časech dobrých i zlých. Takoví přátelé z vašeho života neodejdou, i když se oženíte, změníte práci nebo zájmy či se přestěhujete.

Jak přátelství zlepšují zdraví

Vzrůstající množství výsledků vědeckých studií dává do souvislosti pěstování přátelství s nižší hladinou stresu, větší životní pohodou, prevencí onemocnění, rychlejší rekonvalescencí z nemocí či úrazů a větší pravděpodobností dosahování vytčených cílů.

Výzkum publikovaný v časopise PloS Medicine shrnul výsledky předchozích 150 prací, které se zabývaly vztahem mezi frekvencí a intenzitou lidských vztahů a zdravotními vyhlídkami. Studie ukázaly, že nedostatečná sociální interakce způsobuje škody srovnatelné s důsledky vykouření 15 cigaret denně, alkoholismu, nedostatku pohybu a obezity.

Dr. Jacqueliny Oldsová, psychiatrička z McLean Hospital, která strávila 32 let každodenní péčí o pacienty a napsala na téma osamělosti několik knih, uvádí: „Vedle genetiky hraje v dlouhověkosti největší roli dostatek pohybu a dostatek přátel."

Studie na skoro 3000 zdravotních sestrách s rakovinou prsu zjistila, že ženy bez blízkých přítelkyň umíraly na toto onemocnění čtyřikrát častěji než ženy, které udržovaly deset či více přátelských svazků.

Shasta Nelsonová, Vibrant Life, July/Aug 2013

Počet přečtení: 2 817 Datum: 19. 10. 2014