Udržitelné obaly na vzestupu | Prameny zdraví

Udržitelné obaly na vzestupu

Firmy mění díky inovacím tradiční plasty za ekologické, „zelené“ balení. I když udržitelné obaly a používání rozložitelných materiálů zaznamenalo v posledních pěti letech 20tiprocentní nárůst, stále jde o velmi malou část oproti množství obalů vyrobených bez ohledu na udržitelnost.

Udržitelné obaly na vzestupu

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Je udivující, že pouze 5 procent společností se vybralo cestou přátelskou k životnímu prostředí. Hlavním důvodem je, že velké světové korporace nejsou ochotny zaplatit větší počáteční částku za udržitelný obal.

Společnost Unilever je příkladem firmy, která navzdory počátečním investicím dosáhla díky novým obalem značné úspory. V letech 2008 až 2012 firma díky svému programu eliminace, opětovného použití a recyklace odpadu ušetrila více než 186 milionů eur na surovinách a obalových materiálech. Kromě toho, snížením nákladů na likvidaci odpadů ušetřila více než 10 milionů eur.

Firma James Cropper vyvinula nový proces výroby celulózového vlákna z kakaového odpadu, který vzniká při výrobě čokolády. Vlákna se následně zpracovávají na potravinový papír, který se využívá zejména jako obal pro čokolády.

Mezi další společnosti, které přispívají k udržitelnosti obalů, patří Dell. Tato technologická společnost v roce 2013 dosáhla, že až 75 procent materiálu, který využívá pro balení desktopů a notebooků, je kompostovatelného nebo recyklovatelného charakteru. Dell používá v balení svých výrobků i bambusovou výplň a houby.

Na trhu se před pár lety objevil plast založený na rostlinné bázi. Využívá se při balení v potravinářském a nápojovém průmyslu. Čelním představitelem tohoto trendu je společnost Coca - Cola, která již v roce 2009 představila svou recyklovatelnou PET láhev s názvem PlantBottle. Výrobce nápojů chce do roku 2020 prodávat všechny své výrobky v udržitelném balení. Společnost získala za PlantBottle i ocenění Edison Awards a DuPont Award za inovaci v balení produktů.

Přetištěno ze serveru www.bio-info.cz

Počet přečtení: 2 363 Datum: 18. 6. 2020