Třetí jazyk lásky | Prameny zdraví

Třetí jazyk lásky

Když od Sherry a její čtyřleté dcerky manžel odešel, musela nastoupit do práce. Neuměla pracovat s počítačem tak, jak by potřebovala. Pořád jí to ještě tolik nejde, ale zlepšuje se. Jedna ochotná spolupracovnice jít totiž ulehčuje změnu, kterou teď jako osamělá maminka chodící do zaměstnání prožívá.

Třetí jazyk lásky

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

"Gaye je moc milá," vyprávěla mi Sherry. "Kdykoliv si s počítačem nevím rady, vždycky je ochotná mi pomoct. A když mi to jde pomalu, je hrozně trpělivá. Je úžasná. Nevím, co bych si bez ní počala." Sherry má o Gaye velice vysoké mínění, protože kolegyně k ní promlouvá jejím primárním jazykem lásky - skutky služby.

Albert Einstein, jeden z největších vědců všech dob, se nejvíce proslavil svojí teorií relativity, kterou světu předložil roku 1905, v pouhých šestadvaceti letech. Přispěl k vývoji vědy ještě mnoha jinými významnými skutečnostmi. Vypráví se o něm však, že v pozdějších letech odstranil ze stěn portréty dvou vědců, Maxwella a Newtona, a místo nich si na zeď pověsil obrazy Schweitzera a Gándhího. Když se ho na to jeho kolegové zeptali, řekl: "Je načase odstranit symboly vědy a nahradit je symboly služby."

Einstein si očividně uvědomil, že láska je mocnější než věda. Jedním ze základních jazyků lásky jsou skutky služby. Nejjasněji nám podstata křesťanské víry vyvstává tehdy, když si představíme Ježíše Krista, jejího zakladatele, jak svým učedníkům myje nohy. V prostředí, v němž lidé nosili sandály a chodili v nich špinavými ulicemi, bylo zvykem, že když přijeli hosté, služebník sloužící v domácnosti jim umyl nohy. Ježíš, který učedníky vyučoval, aby se navzájem milovali, jim dal příklad, jak takovou lásku projevovat. Vzal umyvadlo a ručník a začal jim mýt nohy. Po tomto prostém projevu lásky své učedníky povzbudil, aby následovali jeho příkladu.

Už dříve se Ježíš během svého života vyjádřil, že ti, kteří budou v jeho království velcí, budou služebníky druhých. Ve většině společností se ti, kteří jsou velcí, vyvyšují nad ty malé. Ježíš však řekl, že ti, kteří jsou velcí, budou druhým sloužit. Apoštol Pavel tuto filozofii shrnul tím, že řekl: "Služte v lásce jedni druhým."

V generaci, kde platí "nejdřív já", se možná myšlenka služby zdá anachronická, ale život ve službě druhým byl vždycky považován za život hodný napodobení. V každém povolání skutečně vynikají lidé, kteří mají opravdovou touhu druhým sloužit. Nejvýznamnější lékaři vidí svoji práci jako poslání sloužit nemocným. Skutečně velcí političtí vůdci považují sami sebe za "veřejné služebníky". Největší pedagogové se dívají na studenty jako na jednotlivé osobnosti a jejich největší odměnou je, když vidí, že studenti využívají svého potenciálu a rozvíjejí svoje nadání a svoje zájmy. Služba druhým lidem je nejvyšším vrcholem, na který kdy člověk může vystoupit.

Dovolte mi, abych stručně vyjasnil rozdíl mezi službou a otroctvím. Otroctví najdeme v jádru dysfunkčních rodin. Když lidé slouží druhým, protože jsou k tomu nuceni, svoboda opravdově sloužit druhým se vytrácí. Otroctví zatvrzuje srdce. Vyvolává hněv, hořkost a zášť.

Naslouchejte chvíli emocionální bolesti jedné rozvedené ženy: "Sloužila jsem mu dvacet let. Ustavičně jsem ho obsluhovala. Byla jsem pro něj rohožkou u dveří a on mě přehlížel, špatně se mnou zacházel a ponižoval mě před přáteli i členy rodiny. Necítím k němu nenávist a nepřeji mu nic zlého, ale cítím k němu odpor a už s ním nechci dál žít." Tato manželka dvacet let vykonávala skutky služby, které nebyly projevem lásky. Dělala je ze strachu, pocitů viny a zášti.

Rohožka je neživý předmět. Můžete si o ni otřít podrážky, stoupnout si na ni, kopat do ní nebo s ní udělat něco jiného, co se vám zlíbí. Nemá vlastní vůli. Může vám sloužit, ale nemůže vás milovat. Když s někým zacházíte jako s předmětem, předem vylučujete možnost, aby vás miloval. Manipulace pomocí viny ("kdybys mě měla ráda, tak bys to pro mě udělala") není jazykem lásky. Nátlak prostřednictvím strachu ("uděláš to, nebo toho budeš litovat") je lásce cizí.

Žádný člověk by nikdy neměl být rohožkou u dveří. Jsme tvorové s city, myšlenkami a touhami. Máme schopnost se rozhodovat a jednat. Pokud dovolíte, aby vás někdo využíval nebo vámi manipuloval, není to skutek lásky. Je to ve skutečnosti skutek zrady. Člověku, který vámi manipuluje, dovolujete, aby rozvíjel nehumánní zvyky. Láska řekne: "Na to, abych ti dovolila se ke mně takto chovat, tě mám příliš ráda. Není to dobré ani pro mě ani pro tebe." Láska odmítá nechat sebou manipulovat.

Pravá láska naproti tomu často nachází své vyjádření ve skutcích služby. Je to služba, kterou poskytujeme zadarmo, ne ze strachu, ale proto, že jsme se tak rozhodli. Vychází z osobního zjištění, že "blaženější je dávat než brát". Všichni máme nějaké schopnosti a dovednosti. Můžeme je využít k tomu, abychom druhým projevovali lásku. Tak i Gaye použila své dovednosti v oblasti práce s počítači k tomu, aby vyjadřovala Sherry lásku.

Z knihy Gary Chapmana "Pět jazyků lásky (pro svobodné a osamělé)". Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 2 354 Datum: 17. 2. 2008