To nejlepší pro děti | Prameny zdraví

To nejlepší pro děti

Co je pro děti dobré? Takovou otázku si kladou všichni svědomití rodiče. Je v ní vyjádřena nejen touha, aby z našich dětí vyrostli šlechetní a stateční lidé, ale i obava, aby se nedostali na scestí. Vždyť zprávy z denního tisku nás často nejen zarmoutí, ale přímo i vyděsí.

To nejlepší pro děti

Rubrika: Děti a rodiče | Typ článku: Články

Třeba zpráva: "Dnes už víc než polovina chlapců, kteří nastupují na vojenskou základní službu, má určitý návyk na alkohol." To jsou varující fakta. Pro mládež i pro společnost. My rodiče si musíme klást starostlivou otázku: "Nepodlehnou i naše děti návyku na alkohol, cigarety nebo drogy?" Nikdo z nás si to jistě nepřeje. A přesto mnozí rodiče stojí bezradní, se slzami v očích, nad svými dospívajícími dětmi, které už sotva mohou zastavit na cestě zkázy.

Kdo má na tom vinu, že mládež stále více holduje alkoholu a drogám? Především my rodiče! Pečujeme usilovně o zdárný tělesný vývoj našich dětí, ale jejich duše zanedbáváme. Vynakládáme čas a peníze na to , aby naše děti měly co nejkvalitnější stravu a byly pěkně oblečeny, ale vůbec nepřemýšlíme o tom, jakou duševní stravu přijímají. Potom jsou děti samozřejmě "hladové" a "spolykají" všechno, co se jim dostane do rukou s veškerou špínou a jedem zkaženosti.
Zkaženost je jako infekce, která se šíří neviditelně a zachvátí po čase celého člověka. Čím sytíme svoji duši, to formuje naše myšlení, rozhodování, návyky i celý charakter. Jed zkaženosti proniká všude - do knih, časopisů, filmů i mezilidských vztahů.

Oprávněně si jako rodiče klademe otázku: co je tedy tou dobrou, kvalitní stravou pro duše našich dětí, aby vyrostly v charakterní lidi?

To nejlepší pro děti

Sám učitel národů J. A. Komenský již dávno poznal to, co je pro výchovu dětí nejlepší. V knize Kšaft umírající matky... říká: "Národe český a moravský, vlasti milá, ...odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové moji z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli... Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho k slávě Boží a svému v dobrém vzdělání."

Nejlepší duchovní stravou pro lidské duše je Boží slovo. Zaručuje zdravý rozvoj člověk. Ba i tam, kde už je mladý člověk zasažen jedem zkaženosti, sobectví a zla, má Boží slovo moc člověka uzdravit a proměnit.

Naše zodpovědnost

My rodiče neseme zodpovědnost za tělesný, duševní i duchovní život svých dětí. Tak jako jim chystáme pravidelně tělesný pokrm, tak jim máme také pravidelně připravovat pokrm duchovní.

Možná si v této chvíli uvědomujete, že jste něco zanedbali. Vezměte tedy vážně radu toho nejpovolanějšího - J. A. Komenského - Písmo svaté, Bible by se měla stát vaším každodenním průvodcem.

Není nad mateřské mléko

Nejprve k výhodám mateřského mléka z hlediska medicíny.
"Ve srovnání se sušeným mlékem pro kojence obsahuje mateřské mléko nejen jiné množství bílkovin, tuků, uhlovodanů a minerálů, ale je obzvláště bohaté na protilátky, což činí kojence podstatně odolnějším vůči chorobám.

Obě nejčastější příčiny vývojových poruch - poruchy výživy a infekční nemoci - se vyskytují u kojených dětí jen v nepatrné míře. Při pozorování kojených a nekojených dětí se zjistilo, že v období od narození do desátého měsíce onemocněly uměle živené děti čtyřikrát častěji infekcemi dýchacích cest, dvacetkrát častěji průjmem a dvaadvacetkrát častěji infekcemi jiného druhu. Stále znovu zdůrazňují vedoucí pediatři a psychologové výživy nenahraditelnost mateřského mléka." (Schetelig: Entscheidend sind die ersten Lebensjahre, Herder 1988, str. 22, v češtině Švejcar: Péče o dítě, Avicentrum 1985, str.103 a dále - poznámka redakce.)

Toto jsou nejzávažnější argumenty pro kojení. A kdo ví, kolik práce je s nemocným miminkem, určitě tuto výhodu ocení. K tomu se ještě ušetří spousta peněz. Sušené mléko není zrovna nejlevnější, stejně jako ohřívač láhve, dudlíky a co k tomu ještě všechno patří. Mateřské mléko se přizpůsobuje potřebám kojence. Čím je dítě starší, tím je mateřské mléko výživnější. V tom ohledu tedy nemůžeš nic pokazit. To se ti spíš stane při přípravě Feminaru. Dítě je při kojení sice odkázáno na matku a matka upoutána na dítě, ale na druhou stranu je zase může bez problémů brát všude s sebou, což se obzvlášť vyplatí podnikavým rodinám.

Už první měsíce jsou rozhodující

Jaký je rozdíl mezi kojencem obklopeným rodičovskou láskou a péčí, a miminkem, které ji nikdy nepoznalo? Několikrát jsem měla možnost přesvědčit se, jak nesmírný je to rozdíl u našich osvojených dětí a pokaždé mě z toho bolelo u srdce. Zároveň to pro mě bylo popudem poskytnout právě kojencům zázemí, které pro zdravý rozvoj osobnosti tak potřebují.

Jednou jsme si vzali z kojeneckého ústavu děťátko, kterému bylo několik měsíců. V radostném očekávání jsem ho vzala do náruče a zděsila jsem se! Bylo jako kus dřeva. Ztuhlý a napjatý ležel malý chlapeček v mé náruči; čelo svraštělé a pohled strnule upřený před sebe.

V té době jsem už porodila několik dětí a věděla jsem, jak se miminko chová, když ho vezmete do náruče: přitulí se a jeho údy se uvolní. Zamrazilo mne při pomyšlení na to, jak hrůzné zkušenosti musí některé děti prožívat už v prvních týdnech svého života.

Poskytni svému dítěti patřičnou dávku přítulnosti a lásky. Právě v prvních měsících získává existenciálně důležitý pocit bezpečí a důvěry. K tomu potřebuje klidné prostředí, hodně tělesného kontaktu a uspokojení svých potřeb.

S použitím textů z letáčků BTM, ukázky z knihy Nancy van Peltové "Dítě v dobrých rukou" a výňatku z knihy " Jen klid maminko!". Její autorka, Claudia Muhlanová, je žena v domácnosti a matka 13 dětí ve věku od 3 do 21 let. Spolu se svým manželem napsala několik knih o výchově, které se v SRN těší velké oblibě. Knihy vydalo v edici Život a zdraví nakladatelství Advent - Orion.

Počet přečtení: 2 446 Datum: 23. 9. 2006