Tělo a duch | Prameny zdraví

Tělo a duch

Milovaní, v tomto světě jste jako cizinci. Prosím vás, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši. (1 Petr 2, l1) Mnozí lidé si myslí, že tento text varuje pouze před nemorálností. Jeho význam je však širší. Zapovídá každé škodlivé uspokojování chuti či vášně...

Tělo a duch

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Články

Chuť měla sloužit k dobrému, a ne se stát nástrojem smrti a "sobeckou vášní, která vede boj proti duši". Petrovo napomenutí je přímým a důrazným varováním před užíváním alkoholu a narkotik. Holdování těmto věcem můžeme zařadit mezi vášně, které mají zhoubný vliv na mravní úroveň člověka.

Věřící by neměli být lhostejní ke svému zdraví a neměli by si namlouvat, že nestřídmost není hřích a že jejich duchovní stav nemůže ovlivnit. Mezi tělesnou a mravní stránkou člověka je velmi úzký vztah. Nadměrné požívání i toho nejlepšího jídla vede k úpadku mravního cítění. A pokud jídlo není nejzdravější, jsou účinky ještě škodlivější.

Bylo-li pokušení chuti pro lidstvo tak silné, že se Boží Syn musel kvůli lidem téměř šest týdnů postit, aby překonal jeho moc, jaký úkol pak stojí před křesťanem! Může však zvítězit i v tom nejtěžším boji. S pomocí Boží síly, která odolala nejkrutějšímu pokušení, jaké si satan mohl vymyslet, může i křesťan zvítězit v boji se zlem.

Z knihy E.G. Whiteové "Maranatha". Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 2 985 Datum: 30. 1. 2008