Stálé téma: Vitamín B-12 | Prameny zdraví

Stálé téma: Vitamín B-12

Tolik polemik okolo takového vitamínku"! Naše potřeba vitamínu B-12 je nepatrná, jedna padesátina unce postačí pokrýt potřebu člověka na celý život. Ale i přesto nemusí mít někteří vegetariáni tohoto vitamínu dostatek.

Stálé téma: Vitamín B-12

Rubrika: Mýty a omyly | Typ článku: Články

A i když bylo hodně pozornosti věnováno jeho údajným rostlinným zdrojům, zápletka zůstává stále stejná:
Vitamín B-12 se obecně v rostlinných potravinách nenachází. Strava, která neobsahuje produkty živočišného původu, proto vyžaduje přídavek vitamínu B-12 ve formě potravinového doplňku či o tento vitamín obohacených potravin.

I tak je však dnes mezi vědci o tento vitamín živý zájem. Výzkum totiž naznačuje, že i někteří lakto-ovo-vegetariáni a i lidé, kteří běžně jedí maso, nemusejí přijímat dostatečné množství B-12, a že všichni starší lidé, nezávisle na tom, jakou stravu jí, mohou potřebovat doplňky tohoto vitamínu. Navíc je stále zajímavým tématem vztah vitamínu B-12 k riziku vzniku chronických civilizačních onemocnění.

Vitamín B-12 v potravě
Veškerý vitamín B-12, který se v přírodě vyskytuje, je produkován baktériemi. Živočišné potraviny jsou zdrojem vitamínu B-12, protože zvířata konzumují rostliny, které jsou kontaminovány mikroorganismy produkujícími vitamín B-12. Zvířata, a i člověk, mají ve střevech též kolonie baktérií, které produkují vitamín B-12. V případě člověka sídlí však tyto baktérie příliš daleko ve střevě, aby mohl být vitamín B-12, který produkují, vstřebán, protože ke vstřebání dochází v tenkém střevě. Protože některé organismy, které produkují vitamín B-12, žijí v půdě, rostliny, které jsou kontaminovány půdou, mohou poskytovat určité množství vitamínu B-12. Toto je však velmi nespolehlivý způsob, jak získat vitamín B-12 - a vzhledem ke zdravotním rizikům, které přináší konzumace nemytých produktů, to není ani cesta, kterou by bylo možno doporučit k saturování potřeb organismu.

Z potravy do krve
I když naše tělo potřebuje jenom asi desetinu mikrogramu (µg) vitamínu B-12 denně (to je jedna desetimilióntina gramu), doporučená denní dávka je stanovena na 2 µg denně. V tom se počítá s běžně špatnou vstřebatelností tohoto vitamínu i s vytvořením jeho zásoby. Tato hodnota je přesto dostatečně vysoká a je dvojnásobkem množství, které doporučuje Světová zdravotnická organizace. Na některých potravinových etiketách se uvádí denní potřeba hodnotou 6 µg- tyto etikety ještě vycházejí ze starších norem. Mnohé doplňky B-12 obsahují velká množství tohoto vitamínu - až 50 µg na jednu tabletu. Většina se však ztrácí močí, protože vstřebávání vitamínu B-12 se významně zhoršuje se zvyšující se dávkou.

Ke vstřebání vitamínu B-12, který je v potravě vázán na bílkoviny, je třeba kyselé prostředí v žaludku. Asi po padesátce u většiny lidí obsah kyseliny v žaludku klesá, v důsledku toho klesá se stoupajícím věkem i schopnost vstřebávat vitamín B-12. Vzhledem k tomu může dojít u starších lidí k avitaminóze B-12, i když mohou mít tohoto vitamínu ve stravě dostatek. Nová doporučení pro vitamín B-12 proto specifikují, že všichni starší lidé by měli brát doplňky vitamínu B-12 - buď ve formě vitamínových tabletek nebo potravin obohacených o tento vitamín, protože tento typ vitamínu B-12 nevyžaduje ke svému vstřebání kyselinu. Je-li vstřebávání vážně narušeno, mohou být nutné injekce vitamínu B-12, i když existují důkazy, že dostatečná množství mohou být u některých lidí vstřebána i z velmi velkých orálně přijatých dávek.

Absorbce vitamínu B-12 v tenkém střevě také záleží na dostatečné hladině jedné bílkoviny, které se říká intrinsic faktor a která je produkována v žaludku. Standardní metodou, jak určit, jestli je tělo schopno vstřebat vitamín B-12, je tzv. Schillingův test, který měří množství vitamínu B-12 v moči v závislosti na podávání čistého vitamínu B-12. Výsledky Schillingova testu mohou být ovšem normální, i když jsou hodnoty kyseliny nízké, protože čistý vitamín B-12 může být vstřebán bez kyseliny. Chceme-li proto určit, zda je v žaludku dostatek kyseliny potřebné k oddělení vitamínu B-12 z potravy, ve které je vázán na bílkovinu, je třeba užít testu využívajícího vázanou formu vitamínu B-12.

Jakmile se vitamín B-12 ocitne v krvi, tělo jej začíná hromadit. Účinnost, s jakou je vitamín B-12 využíván, a naše schopnost skladovat jej pro pozdější využití, nám pomáhají vysvětlit, proč jej potřebujeme tak malé množství. Za prvé, procesem, kterému se říká enterohepatický oběh se většina vitamínu B-12 - spíše než by byla vyloučena - znovu použije. Vitamín B-12 je vyloučen žlučí do střev, odkud se valná část opět vstřebá do krve. Játra mají rovněž schopnost skladovat velká množství vitamínu B-12 - někdy dostatečné zásoby na mnoho let.

Avitaminóza B-12
Téměř všechny problémy s nedostatkem vitamínu B-12 jsou způsobeny potížemi s jeho vstřebáváním. Byly však zaznamenány i případy avitaminózy v důsledku jeho nedostatku v potravinách. V těle závisí na vitamínu B-12 aktivita dvou enzymů. Jedním z nich je methylmalonyl.CoA mutáza, která je potřebná pro metabolismus určitých aminokyselin a mastných kyselin. Druhým je methionin syntáza, která se účastní na přeměně aminokyseliny homocysteinu na jinou aminokyselinu, methinonin.

Methionin syntáza je potřebná pro normální syntézu červených krvinek a pro zdravé nervy. Nejznámějším typem avitaminózy B-12 je typ anémie, při kterém jsou červené krvinky zvětšené, ale jejich počet je nižší. Protože vitamín B-12 při výrobě červených krvinek úzce spolupracuje s foláty, vysoký příjem folátů může zabránit anémii, i když je hladina vitamínu B-12 nízká. Nedostatek vitamínu B-12 může však též způsobit nervové poškození, které může být nezvratné, když se neléčí. Příznaky nedostatku vitamínu B-12 zahrnují necitlivost rukou a chodidel, ztráty rovnováhy, zmatenost, paranoiu, podrážděnost, výpadky paměti a částečnou paralýzu (ochrnutí). Za první příznak avitaminózy bývá často pokládána anémie (chudokrevnost). Některé studie však ukázaly, že prvním příznakem nedostatku vitamínu B-12 může být nervové postižení. Navíc, obsahuje-li strava málo vitamínu B-12 a hodně folátů - což je typické pro vegetariánskou stravu - anémie nemusí být vůbec přítomna a vysoký obsah folátů může přispět k tomu, že nervové poškození je horší.

Zásobení vitamínem B-12 se určuje měřením jeho množství v krví. Některé studie nicméně zjistily, že mírné příznaky nedostatku se mohou vyskytnout, i když jsou sérové hladiny vitamínu B-12 v normálu, přesněji řečeno při spodním okraji normálního rozmezí. Některé autority proto doporučují, aby se spodní hranice normálního rozmezí podstatně zvýšila. Takže zajištění dostatku vitamínu B-12 by mělo být prioritou pro každého.

Ještě více pod povrch
Anémie a nervové poškození jsou znaky zřejmého nedostatku vitamínu B-12. Nízký příjem vitamínu může však být spojen s řadou dalších chronických zdravotních problémů. Vysoká hladina aminokyseliny homocysteinu je dávána do vztahu se zvýšeným rizikem srdečního onemocnění, jedna studie zjistil, že zvýšené hodnoty homocysteinu jsou přímo odpovědné za 10% úmrtí na koronární nemoc srdeční1,2. Vitamín B-12 tím, že přeměňuje homocystein na methionin, pomáhá regulovat jeho hladinu. Dva další vitamíny, které hrají v této přeměně roli, jsou folát a vitamín B6. Nízký příjem folátu a B-12 zřejmě přispívají ke zvýšení úmrtnosti na srdeční onemocnění, které bylo pozorováno např. u Indů, kteří se přestěhovali do Velké Británie. Bylo prokázáno, že podávání vitamínu B-12 samotného i v kombinaci s podáváním folátu a/nebo vitamínu B6 snižuje hladinu homocysteinu.

Jak vitamín B-12, tak folát hrají roli též v syntéze DNA a účinku genů. Některé studie naznačují, že nedostatek těchto dvou vitamínů může vyústit v poškození DNA a zvýšení rizika onemocnění rakovinou. Australský výzkum ukázal, že nízké hladiny vitamínu B-12 jsou spojeny s poškozením DNA lymfocytů a že toto poškození se snižuje při dodávání vitamínu B-12. Přídavek vitamínu B-12 rovněž zpomalil v kultuře růst buněk rakoviny prsu. To souhlasí s výsledky studie na ženách žijících v Marylandu, která zjistila, že riziko rakoviny prsu bylo nejvyšší u těch žen, které měly nejnižší hladinu vitamínu B-12. Vitamín B-12 byl také studován ve vztahu k Alzheimerově chorobě. Nedávná studie zjistila, že lidé s nízkou hladinou vitamínu B-12 v séru měly více než čtyřikrát vyšší riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou oproti ženám s jeho nejvyššími hladinami. Další výzkum v lékařském středisku Baylor University naznačuje, že nedostatek folátu a vitamínu B-12 by mohl způsobovat neurologické a psychiatrické poruchy, včetně depresí a demence.

A nakonec, vitamín B-12 možná hraje roli v ochraně imunitního systému Japonští vědci zjistili, že funkce imunitního systému byla u lidí s nedostatkem vitamínu B-12 narušena. Ke zlepšení došlo po podávání injekcí s vitamínem B-12. Další výzkum ukázal, že starší lidé, kteří měli hladinu vitamínu B-12 při spodní hranici normálního rozpětí, měli zhoršenou imunitu.

Je jasné, že je důležité vyhýbat se nedostatku vitamínu B-12. Vztah vitamínu B-12 k chronickým onemocněním naznačuje, že pro optimální zdraví nemusí stačit ani hladiny při spodním okraji normy. Zajištění dostatku vitamínu B-12 je důležité pro každého.

Loma Linda University, Vegetarian Nutrition Health Letter, May 2000, Vol. 3, No 5.

Počet přečtení: 8 360 Datum: 26. 5. 2006