Sociální vazby chrání děti | Prameny zdraví

Sociální vazby chrání děti

Studie vypracovaná na 667 dětech ve věku od dvou do pěti let zjistila, že nejlépe se dařilo při testech zkoumajících dosažený stupeň vývoje a chování těm, kterým se dostávalo – navzdory chudobě a rodinným problémům – největší podpory ze strany společnosti. Staré africké přísloví „K výchově dítěte je třeba vesnice“ se tak ukazuje být pravdivé.

Sociální vazby chrání děti

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Studie

Dr. Reskond K Runyan s kolegy z University of North Carolina School of Medicine měřil sociální kapitál dítěte pomocí pěti faktorů – nejméně dva rodiče či rodiče zastupující dospělé osoby v domácnosti, sociální podpora osoby poskytující mateřskou péči, ne více než dvě děti v domácnosti, podpora sousedů a pravidelná návštěva bohoslužeb.

Vědci poté porovnávali dosažené skóre sociální podpory s výsledky dětí při běžných testech mapujících jejich rozvoj, problémy s chováním a emocionální výkyvy.

Výsledky svědčí o tom, že celkový sociální kapitál dítěte – součet všech uvedených pěti faktorů – souvisí se stavem dítěte více než kterýkoliv jednotlivý faktor.

Pediatrics 1998;101:12-18


Počet přečtení: 3 546 Datum: 25. 1. 2008