Sledování televize poškozuje mozek | Prameny zdraví

Sledování televize poškozuje mozek

Ve studii na dospělých středního věku, kteří měli za sebou více než 25 let častého sledování televize (více než tři hodiny denně) a současně neměli dostatek pohybu, se prokázalo dvakrát vyšší riziko narušení kognitivních funkcí (rychlost reagování, paměť, schopnost vykonávat úkony) v porovnání s těmi, kteří se na televizi dívali jen málo a byli naopak hodně fyzicky aktivní.

Sledování televize poškozuje mozek

Rubrika: Technika | Typ článku: Studie

Chcete-li si zachovat mozek ve formě i ve stáří, vypněte televizi a jděte se raději projít.

Počet přečtení: 4 401 Datum: 16. 5. 2017