Sex začíná v kuchyni | Prameny zdraví

Sex začíná v kuchyni

Je jeden z těch všedních pátečních večerů, kdy má každý z rodiny něco na práci. Dvě dospívající děti spolu s devítiletým bratrem jdou na fotbalový zápas středoškolského klubu, táta večer odchází na bowling a maminka musí do kostela pomoci s přípravou dekorací na dívčí slavnost, která se bude konat následující večer. V půl sedmé, hned po večeři, se všichni rozprchnou z domu a zamíří za svými zájmy.

Sex začíná v kuchyni

Rubrika: Lidé a vztahy | Typ článku: Články

Zhruba o tři hodiny později maminka zatáčí autem na příjezdovou cestu k domu. Je naprosto vyčerpaná. Byl to pro ni dlouhý den a netouží po ničem jiném než svalit se do postele. Ale nejdřív se možná bude muset trochu odreagovat ve vaně s příjemné teplou vodou a koupelovou pěnou. A pak, když zhasne světla a vypne motor, jí náhle bleskne hlavou: Ještě nádobí! Neměla čas po večeři uklidit a umýt nádobí. I celá kuchyň si zaslouží pořádný úklid.

Chvíli koketuje s myšlenkou, že by to nechala na ráno, ale hned ji zavrhne. Tak takhle dopadají její plány s horkou lázní plnou voňavé koupelové pěny.

Vyjde po schodech nahoru, odemkne vstupní dveře, odhodí kabelku na poličku v hale a zamíří přímo do kuchyně. Nejlepší bude vrhnout se na to hned.

Na prahu kuchyně její kroky zmrazí nečekaná scéna - dívá se na dokonale uklizenou a naleštěnou kuchyň. V první chvíli ji napadne, že snad musela omylem vejít do sousedova domu. Ale když vyjde ven, zkontroluje číslo domu ... není pochyb, že je u sebe doma. Dovnitř se vrátí právě včas, aby zastihla manžela, jak v prádelně věší mokré utěrky na nádobí.

A teď vám něco řeknu: možná má ten chlap pleš na temeni hlavy, možná mu pupek visí přes opasek - jen tak trošku - a možná vzbuzuje dojem, že si usilovně pěstuje druhou bradu. Jenže tenhleten chlapík pro svou manželku nikdy nebyl tak přitažlivý jako teď.

A právě to mám na mysli, když říkám, že sex začíná v kuchyni.

Příliš mnoho lidí, obzvláště ti z nás, kteří měli to štěstí, že se narodili jako muži, má zřejmě dojem, že sex začíná a končí v ložnici. Někteří muži celý večer mrmlají a nadávají a o svou manželku neprojeví sebemenší zájem. Když se žena svého muže zeptá, jestli mu chutnala večeře, zachrochtá jakousi nesrozumitelnou odpověď. Ona mu poví o nějaké důležité události, která se jí během dne přihodila, a dostane se jí dalšího zamručení. Pak se pokouší mluvit s ním o něčem hezkém a příjemném, co řeklo nebo udělalo jedno z jejich dětí, a dočká se třetího zabrblání. A pak už se o žádnou komunikaci s ním nepokouší.

Když je ale čas jít do postele, muž se na ni vrhne a diví se, proč se k němu chová tak odměřené a chladně. Takhle ale nelze prožít příjemné sexuální splynutí. Pohlavní styk mezi mužem a ženou by měl být vyvrcholením a výrazem intimního vztahu ve všech oblastech jejich života. Protože má-li být milování tím, čím být může, pak musí být projevem lásky, vzájemného sdílení a vzájemného obohacení.

Rozhodně to není hra na Tarzana a jeho sexuální kořist.

Jelikož bych se ale nerad dostal do potíží, rád bych vysvětlil, co jsem měl na mysli výrokem o těch z nás, kteří měli to štěstí a narodili se jako muži. Možná to vyznělo trochu moc sexisticky, ale tak jsem to v žádném případě nemyslel. Chtěl jsem tím říci, že pokud jde o mě, neznám nic lepšího než být mužem, který má hluboký a trvalý vztah s dobrou ženou.

Má-li muž hluboký vztah se ženou, která je vřelá, krásná a moudrá, pak má skutečně obrovské bohatství. Chtěl bych pomoci mužům objevit právě takový vztah s jejich manželkami - a podobnou službu bych rád prokázal i ženám.

Vraťme se ale na okamžik k příběhu, který jsem začal vyprávět na začátku.

Pokud jste žena, je možné, že když jste dočetla k pasáži o umytém nádobí a naleštěné kuchyni, řekla jste si něco v tomto smyslu: „Hm, a já myslela, že je to pravdivý příběh."

Pokud jste muž, možná jste si řekl: „Chcete říci, že ten chlap umyl nádobí? To je ale žabař!"

Inu pánové, pokud skutečně chcete být mužní hrdinové, po nichž každá žena prahne ... pak by vám prospělo si jednou za čas uvázat zástěru a trochu se proskotačit kuchyní.

Kdysi jsem mluvil se ženou, která vážně uvažovala o tom, že opustí svého manžela. Tvrdila, že je tvrdý, bezohledný a nikdy nebere ohledy na její city.

Zřejmě ji to napadlo jednoho večera, když šla na den otevřených dveří do školy, kde se učila jejich dcerka. Snažila se manžela přesvědčit, aby šel s ní, ale on nepovažoval za důležité seznámit se s učiteli jejich dcerky a nehodlal se s nimi bavit o tom, jak si ve škole vede.

Jelikož neměla moc času, chtěla udělat nějakou rychlou večeři, takže hodila na gril pár hamburgerů. Ale podobně jako v mém úvodní příběhu nestihla před odchodem všechno uklidit. Když se pozdě večer vrátila domů, manžel byl rozvalený ve svém oblíbeném křesle, sledoval sportovní pořad na jednom ze svých oblíbených kanálů a vůbec si jí nevšímal. Nezeptal se, jaké to bylo, nepřivítal ji, ani neprojevil radost z toho, že je zase doma.

V kuchyni ji čekalo nemilé překvapení. Manžel za celou tu dobu nehnul prstem a nechal tam stejný nepořádek, jako když odcházela. Víčka od hořčice a tatarky zůstala pohozená na stole, všechny věci z ledničky zůstaly venku, dokonce i půlgalonový barel na mléko byl venku a zahřál se na pokojovou teplotu. Na talíři ležely plátky sýra spolu s listy salátu, plátky rajčete a trochou nastrouhané cibule. Abyste měli obrázek jaksepatří, přidejte k tomu ještě pár zmuchlaných a umaštěných ubrousků, a jste doma.

Celá situace ji tak rozzlobila, že při úklidu nadělala trochu hluku. Nemluvila o tom s manželem, ale určitě musel slyšet, jak bouchala dveřmi od lednice a jak zbytečně nahlas házela s příbory, když je odnášela do kuchyně. Nijak ale nereagoval.

Než úklid dokončila, byla tak unavená, že už nemyslela na nic jiného než na postel.

A samozřejmě byla stále rozzlobená, takže si přitáhla pokrývku k bradě a lehla si na svou půlku postele. A víte co se stalo? Za patnáct až dvacet minut přišel její manžel, vlezl do postele, přitulil se k ní a sáhl jí rukou na prsa, jako kdyby to v ní mělo zaručeně probudit divoké vášně. To se samozřejmé nestalo. Zrovna tak by se mohl pokoušet vyhřát celou kancelář zapálenou cigaretou.

A když nereagovala, snažil se jí vemluvit do duše těmi šesti sladkými slovy, po nichž každá žena touží: „Ty jo, co je s tebou?"

Z nějakého důvodu se ta žena rozhodla s manželem zůstat. Tvrdila, že ho miluje, i když si nebyla jistá proč. Pokud je ale její příběh typickým příkladem situace v mnoha rodinách po celém světě, pak opravdu spousta lidí potřebuje pochopit, že sex začíná v kuchyni, a právě pro tyto lidi píšu.

Připouštím, že výše popsaný případ představuje poněkud mezní situaci. Možná to ve vašem manželství není tak zlé. Já doufám, že není. Ale možná je ve vašem vztahu třeba něco vyřešit, možná dochází k zádrhelům v některých oblastech komunikace a mohlo by to být lepší. Jestli je to tak, pak píšu i pro vás. Povím vám, jak můžete navázat nebo napravit komunikaci a dorozumívání v manželství.

Vycházím přitom z předpokladu, že váš partner by měl být nejdůležitější osobou ve vašem životě a nejdůležitější prioritou vůbec. Opírám se o předpoklad, že dobrý vztah v manželství je založen na tom, že se partneři snaží jeden druhého potěšit, že jsou k sobě navzájem citliví a vnímají partnerovy citové a sexuální potřeby. Dotýkám se skutečnosti, že spolu potřebujeme mít intimní vztah, že potřebujeme sdílet své nejintimnější pocity a myšlenky, že potřebujeme porozumět různým způsobům, jak vyjadřujeme lásku, že se potřebujeme jak po emocionální, tak po tělesné stránce spojit v manželství v jedno.

Naneštěstí partneři ve většině manželství zřejmě žijí každý po svém. V příliš mnoha rodinách se za dveřmi ložnice vůbec nic neděje. A pokud spolu nějaký sexuální styk přece jen mají, pak je to rituál nebo povinnost, pár minut vmáčknutých mezi večerní zprávy a film.

Zřídka je to vyvrcholení dne plného přítulnosti, ohleduplnosti, lásky a jednoty.

Samozřejmě nechci říct, že ten páteční večer, kdy umyl před matčiným návratem domů nádobí, byl otec odměněn milováním. Ale když manželka po návratu domů viděla uklizenou kuchyni, musela se cítit úplně jinak: „Není to skvělé dorazit domů a zjistit, že můj manžel byl tak ohleduplný, že uklidil v kuchyni!" Manžel dal své partnerce najevo, že ji miluje. Neudělal to proto, aby za to dostal sexuální odměnu.

I tady, jako všude jinde, je důležitá motivace. Falešné motivy ten druhý vycítí na míle daleko, ale činy, které jsou aktem ryzí lásky, přinesou dobré ovoce ve všech oblastech vašeho manželského života. To, co manžel v mém příběhu udělal, je úplně stejně projevem lásky k manželce jako cokoli dalšího, co pro ni udělal jindy. A ona z toho pochopí, že je pro něho natolik důležitá, aby pro ni udělal vše, co bude v jeho silách, a trochu jí zpříjemnil život. Taková ohleduplnost v partnerském vztahu musí vést ke vzájemnému sblížení.

Z knihy Kevina Lemana „Sex začíná v kuchyni". Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 2 900 Datum: 21. 7. 2012