Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Seslaný z nebe

"Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.“ (Jan 3,13) „Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal.“ (Jan 6,38)
Rubrika: Spiritualita
|
Typ článku: Články

Co je to za člověka? Kdo může o sobě troufale tvrdit, že sestoupil z nebe? Není divu, že Židé měli s Ježíšem potíže. A my bychom je měli mít také. V jádru věci jde o to, že buďto byl Ježíš tím, kým tvrdil, že je – anebo se jednalo o blázna toho nejnebezpečnějšího druhu.

C. S. Lewis uhodil hřebíček na hlavičku, když odmítá ty, kteří prohlašují: „Jsem připraven přijmout Ježíše jako velkého morálního vůdce, ale odmítám jeho nárok na to, že je Bůh.“

„To,“ říká Lewis, „je jedna z věcí, které říkat nesmíme. Někdo, kdo by byl pouhým člověkem a říkal to, co Ježíš, by nemohl být velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec – srovnatelný s někým, kdo o sobě tvrdí, že je sázené vejce – nebo ďábel z pekel. Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu“ (K jádru křesťanství, str. 42-43).

Takový je Ježíš z Bible. Jeho tvrzení vyžaduje ode mne i od vás, abychom na ně dnes i každý další den reagovali.

A s jakým tvrzením Ježíš přichází! Sestoupil z nebe jako Syn člověka. Tady Ježíš bere titul, který u Daniela 7,13 požívá nebeská bytost, jež dostává od Boha Otce vládu nad Jeho věčným královstvím (verš 14). Ježíš s oblibou používal pro sebe titul „Syn člověka“. Jedním z posledních použití tohoto výrazu v Bibli je Zjevení 14,14, kde Syn člověka přichází podruhé z nebe, aby vysvobodil svůj lid a nastolil své nebeské království.

Mezitím nám Jan sděluje, že Ježíš nejenom sestoupil z nebe, aby pobýval na zemi, ale že tak učinil s určitým posláním – aby činil Boží vůli (Jan 6,38). A ústředním rysem této vůle pro něj bylo být vyzdvižen na kříž, tak „aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný“ (Jan 3,15).

Co je to za člověka? Naše odpověď na tuto otázku je nejdůležitějším rozhodnutím našeho života. A je třeba, abychom se k ní postavili tváří v tvář právě teď.

Z knihy George R. Knighta Turn Your Eyes Upon Jesus.

Počet přečtení: 1971
Datum: 3. 5. 2018