S písní na rtech - i v srdci | Prameny zdraví

S písní na rtech - i v srdci

Hudba, jakýsi univerzální dorozumívací prostředek, nejenom vzbuzuje naše nejhlubší emoce, současně i významným způsobem ovlivňuje naše zdraví a duševní pohodu.

S písní na rtech - i v srdci

Rubrika: Přírodní léčba | Typ článku: Články

V průběhu let se řada menších studií zabývala prospěšnými účinky zpěvu. Výsledky jsou velmi povzbudivé. Ukázalo se, že zpěv velmi účinně zlepšuje náladu a odstraňuje stres - jedná se vlastně o jakési sedativum bez negativních vedlejších účinků! Akt zpívání uvolňuje v mozku hormony, kterým se říká endorfiny a jež odstraňují bolest a zvyšují hladinu energie.

Zpívání prohlubuje dech lépe než řada pohybových aktivit, současně se zvyšuje aerobní kapacita plic, zlepšuje držení těla a uvolňuje se napětí svalů, což dále napomáhá vyšší kvalitě spánku. Čistí se dutiny i dýchací trubice. Ukázalo se, že pouhé pobrukování si zvyšuje produkci oxidu dusičitého v nose. Jedná se o užitečnou molekulu, která vykazuje antibakteriální a antivirové vlastnosti a tak pomáhá při zánětech dutin.

Předběžné výsledky studie na členech pěveckého sboru v Arlingtonu ukázaly, že zpěváci, jejichž průměrný věk činil osmdesát let, měli v porovnání se svými vrstevníky méně depresí, méně často navštěvovali lékaře, užívali méně léků a byli celkově aktivnější.

Zpěv působí i na imunitní systém

Vědci z Frankfurtské univerzity prokázali, že zpívání pozitivně ovlivňuje imunitní systém. Výzkumníci zkoumali krev lidí, kteří zpívali v profesionálním pěveckém sboru, a to před a po zkoušce na Mozartovo Rekviem. Ukázalo se, že hladiny imunoglobulinu A (protilátky, které střeží v těle sliznice) a hydrokortizonu (což je protizánětlivý stresový hormon) se během zkoušky významně zvýšily. O týden poté vyzvali vědci členy sboru, aby Rekviem pouze naslouchali, bez toho, že by zpívali. Zjistili, že složení jejich krve nevykazovalo významné změny. Závěr zněl: Zpívání posiluje imunitní systém a zlepšuje náladu zpívajících.

Zpívání zlepšuje duševní zdraví

Vědci z univerzity v britském Manchesteru zkoumali vztah mezi náladou a zpěvem. Zjistili, že sacculus, což je malý orgán, jenž se nachází ve středním uchu, reaguje na frekvence, které se vytvářejí při zpěvu. Proč by to mělo být prospěšné? Sacculus je spojen s částí mozku, která odpovídá za registrování příjemných pocitů. Toto centrum reaguje pouze na zvuky o nízké frekvenci a vysoké intenzitě - mezi něž patří zpěv. K reakci dochází během několika vteřin poté, co centrum zaznamená tento druh zvuku.

Můžeme tak mít ze svého zpěvu okamžitý prospěch - a to zcela nezávisle na tom, co si o jeho kvalitě myslí druzí! Sekulární zpěváci ze sboru University of Canterbury uváděli, že se jim dostávalo při zpěvu duchovního prospěchu - a to i v případě, že se nejednalo o „spirituální" hudbu.

Neurofyziolog dr. Baldwin říká: „Hudba má v mozku místo, které běžně nebývá plně využito. Když se díváme na slova nějakého chvalozpěvu, zpíváme jej a představujeme si scény vyvolané hudební melodií, náš mozek je stimulován v několika důležitých oblastech. Cítíme spojení, nejenom mezi sebou navzájem, ale i s Bohem."

College of Health Evangelism

Počet přečtení: 2 573 Datum: 30. 9. 2014