Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Rozšiřujte své mapy lásky

Rory byl pediatr, pracující jako vedoucí dětské jednotky intenzivní péče. V nemocnici byl velice oblíben a všichni mu říkali doktor Rory. Působil rezervovaně, ale uměl projevit velkou vřelost, humor a šarm. A také byl workoholik: v nemocnici trávil v průměru dvacet nocí v měsíci. Neznal jména kamarádů svých dětí a dokonce ani jméno jejich vlastního psa. Když se ho někdo zeptal, kde je zadní vchod do jejich domu, musel se obrátit na svou ženu Lízu.
|
Typ článku: Články

Roryho manželce vadilo, jak málo se s mužem vídají, a připadal jí citově odpojený. Často se snažila dát mu drobnými gesty najevo, že jí na něm záleží, ale tyto její pokusy ho spíše obtěžovaly. Cítila, že si jí Rory neváží a že mu na jejich manželství nezáleží.

Dodnes se nad příběhem tohoto páru podivuji. Šlo o inteligentního muže, který ovšem neznal ani jméno jejich vlastního psa a nevěděl, kde je zadní vchod do domu! Tento pár čelil mnoha vztahovým problémům, ale tím ústředním byla patrně Roryho šokující neinformovanost o dění doma. Byl natolik pohlcen prací, že už mu v mozku nezbývalo místo ani na základní orientaci v životě jeho manželky.

Roryho základní neznalost možná působí bizarně, ale podle mých zkušeností mnohé manželské páry podlehnou podobné (byť mírnější) nepozornosti vůči detailům života svého protějšku. Jeden z manželů nebo oba dva pak mají jen velmi povrchní představy o tom, co toho druhého těší, co má a nemá rád, čeho se bojí, co ho tíží. Manžel například miluje moderní umění, ale jeho žena vám není schopná říct proč, nebo kdo je jeho oblíbený malíř. On si zase nepamatuje jména manželčiných přátel ani jejího kolegy, který jí v práci podrývá autoritu.

Naproti tomu emočně inteligentní páry mají o světě toho druhého velmi intimní povědomí. Říkám tomu bohatá a podrobná mapa lásky – to je můj název pro část mozku, kde uchováváte podstatné informace o životě svého partnera. Jinak řečeno, tyto páry si vytvořily dostatek mentálního prostoru pro své manželství. Pamatují si důležité události ze života toho druhého a tyto informace průběžně doplňují podle toho, jak se mění pocity a skutečnosti ve vnitřním světě jejich partnera. Když manželka objednává salát, nezapomene přiobjednat omáčku navíc. Když se manželka zdrží v práci, manžel jí nahraje její oblíbený televizní seriál, protože ví, který to je a kdy ho dávají. Řekne vám, co si jeho žena myslí o svém šéfovi i jak se dostanete z výtahu do její kanceláře. Ví, že je pro ni důležitá víra, ale hluboko uvnitř chová určité pochybnosti. Ona zase ví, že se manžel obává, aby nebyl stejný jako jeho otec, a že se považuje za „svobodného ducha“. Znají navzájem své životní cíle, své obavy, své naděje.

Bez takovéto mapy lásky nemůžete svého partnera skutečně znát. A jestliže někoho neznáte, jak ho můžete opravdově milovat? Není divu, že v Bibli je sexuální láska spojována s výrazem „znát“.

V poznání je síla

Z poznání pramení nejen láska, ale i odvaha a síla překonávat manželské bouře. Páry mající podrobné mapy lásky, jsou daleko lépe připravené čelit náročným situacím a konfliktům. Podívejme se například na jednu z nejčastějších příčin manželské nespokojenosti a rozvodu: narození prvního dítěte. V naší studii novomanželů zažilo 67 procent párů strmý pokles manželské spokojenosti, když se poprvé stali rodiči. Zbylých 33 procent však podobný pokles nezažilo a zhruba polovině z nich se manželství dokonce zlepšilo.

V čem se tyto skupiny lišily? Hádáte správně: manželské páry, jimž se po porodu dařilo dobře, měly podrobnější mapy lásky, což výzkumně doložila jedna z mých studentek Alyson Shapirová. Mapy lásky chránily jejich manželství v průběhu této zásadní životní změny. Tito manželé byli zvyklí udržovat se vzájemně v obraze a měli přehled o tom, co ten druhý cítí a prožívá, proto je rodičovství nevykolejilo. Pokud však do rodičovství vstupujete bez toho, abyste se navzájem hluboce znali, tato náhlá a dramatická změna může vaše manželství snadno vykolejit.

Když se Maggie a Ken rozhodli uzavřít sňatek a založit rodinu, znali se jen krátce. Krátké trvání svého vztahu si však vynahrazovali hlubokou intimitou. Navzájem dobře znali nejen obrysy života toho druhého jeho oblíbené hobby, sporty a podobně ale i svá nejhlubší přání, naděje a obavy. Ať byli sebevíc za neprázdněni, pořád byli jeden pro druhého na prvním místě vždy si udělali čas, aby si sdělili, jak prožili den. A minimálně jednou týdně spolu zašli na večeři si popovídat někdy o politice, někdy o počasí, někdy o svém manželství.

Když se jim narodila dcera Alice, Maggie se rozhodla skončit v práci a zůstat s dítětem doma. Toto rozhodnutí jí samotnou překvapilo, protože kariéra počítačové analytičky pro ni byla do té doby velmi důležitá. Když se však stala matkou, smysl jejího života se změnil. Zjistila, že pro Alici je ochotná podstoupit velké oběti. Úspory, které si vyčlenili na nákup motorového člunu, chtěla najednou věnovat na Alicino budoucí studium. Podobnou zkušenost jako Maggie prožije mnoho čerstvých maminek – mateřství je ovlivní tak hluboce, že změní jejich celkové sebepojetí i žebříček hodnot.

Ken byl zpočátku proměnami své manželky zmaten. Žena, o níž si myslel, že ji zná, se mu měnila před očima. Byli však zvyklí být úzce napojeni jeden na druhého, a tak se Ken ohledně myšlenek a prožitků Maggie dokázal udržet v obraze. Když se narodí dítě, velmi často se stává, že manžel začne hrát druhé housle. Proměně své manželky nerozumí, netěší ho a nedokáže se jí přizpůsobit. Jelikož pro Kena byla Maggie vždycky na prvním místě, neudělal to, co mnoho novopečených otců – od toho nového kouzelného uzlíčku matka-dítě se neodtáhl. Následně pak oba procházeli proměnou v rodiče společně, aniž by ztratili ze zřetele jeden druhého a své manželství.

Narození dítěte je jen jednou z mnoha životních událostí, které mohou zapříčinit, že pár bez podrobných map lásky sejde z cesty. Stejný účinek může mít i jiná zásadní změna – nová práce, těžké onemocnění nebo odchod do důchodu. Stačí i prosté plynutí času. Čím více se navzájem znáte a chápete, tím snadněji zůstanete propojeni ve víru okolního života.

Z knihy Johna M. Gottmana a Nan Silverové Sedm principů spokojeného manželství. Vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Počet přečtení: 712
Datum: 19. 4. 2021