Rizikové chování dospívajících v oblasti sexu | Prameny zdraví

Rizikové chování dospívajících v oblasti sexu

Vědecký výzkum se zabýval v osmi afrických zemích otázkou míry rizikového chování, včetně sexuálního styku v raném věku. Vědci zjistili, že 27 % dotazovaných začalo se sexuálním životem před dosažením patnácti let.

Rizikové chování dospívajících v oblasti sexu

Rubrika: Sex | Typ článku: Studie

Chlapci a děvčata, kteří spadali do této kategorie, současně častěji užívali alkohol, tabák a drogy, chodili za školu a jejich vztah s rodiči nebo opatrovníky nebyl uspokojivý. Méně se pohybovali, častěji se účastnili bitek a bývali vážně zraněni.

U dívek byla brzká sexuální zkušenost spojena se stresem a chudobou, u chlapců s nátlakem vrstevníků a nedostatečným dozorem ze strany rodičů či opatrovníků.

Výzkumníci zjistili, že funkční vztahy mezi dospívajícím a rodiči či opatrovníkem byly silným ochranným faktorem před mnoha druhy riskantního chování.

Acta Paediatr 2010 Aug;99(8):1242-7

Počet přečtení: 3 572 Datum: 27. 10. 2013