Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Příliš mnoho pesticidů

Banán je neoblíbenějším tropickým ovocem. Ročně jej sníme 9,9 kg na osobu, jak uvádí zástupci projektu Za férové banány.
Rubrika: Ekologie
|
Typ článku: Články

Často však v supermarketech narazíme na kilo banánů, které stojí méně než dvacet korun. Za politikou jejich nízké ceny se skrývají neférové obchodní praktiky a tlak na snižování cen v celém dodavatelském řetězci. Tato situace má za následek negativní dopad na zdraví pracovníků i na jejich pracovní podmínky, jak ukázala i nejnovější studie rakouské organizace AeGU. Zásadním problémem je dle AeGU využívání pesticidů na konvenčních plantážích.

Pesticid – tichý nepřítel plantážníků

„Podle této studie z roku 2016 způsobuje používání pesticidů 6-8x vyšší výskyt nevolností, zvracení a dalších problémů spojených s onemocněním trávicí soustavy. Pracovníci konvenčních plantáží jsou vystaveni pesticidům během přípravy roztoku, samotné aplikace i leteckého práškování,“ říká Pavla Kotíková, koordinátorka projektu Za férové banány.

Studie se zúčastnilo celkem 71 pěstitelů banánů z Ekvádoru, 34 z nich pracovalo v konvenčním zemědělství, kde se pesticidy intenzivně využívají, a 37 v ekologickém zemědělství bez užívání pesticidů. Banánové plantáže spotřebují po bavlně největší množství pesticidů. Používají se především jako ochrana před plísněmi a škůdci, zároveň zvyšují produkci. Jsou aplikovány plošně, a to i leteckým práškováním, přitom v Evropské unii je od roku 2009 letecký postřik zakázán či povolen pouze ve výjimečných případech. Naneštěstí takové zákony v tzv. rozvojových zemích zatím chybí, jelikož tyto země čelí velkému lobby nadnárodních firem a korupci.

I přesto, že dotazovaní pěstitelé konvenčního typu pěstování přichází denně do styku s nebezpečnými látkami, pouze 20 % z nich používá ochranné pomůcky. Důvodem jsou především žádné či zcela povrchní znalosti pracovníků týkající se zdravotních rizik pesticidů a chybějící pomůcky na pracovišti či nulové školení ze stran zaměstnavatele.

Studie slouží i jako podkladový materiál pro práci partnerů v rámci projektu Za férové banány, který se snaží o postupné zlepšování podmínek pěstitelů ovoce v rozvojových zemích. Jedním z příkladů práce může být kampaň s názvem Správná volba je hrát fér. Byla zaměřená na obchodní řetězec Lidl a měla za cíl dát řetězci najevo, že jeho zákazníci stojí o důstojné pracovní podmínky na plantážích, odkud si kupují ovoce. Výzvu, která byla s kampaní spojena, podepsalo celkem 75 tisíc zákazníků. Výsledkem kampaně bylo zlepšení pracovních podmínek na dané plantáži dodávající banány do Lidlu z Ekvádoru. Pracovníci na plantážích jsou nyní lépe chráněni při aplikaci pesticidů.

„Je smutnou skutečností, že český spotřebitel má dnes jen velmi málo možností, jak nakupovat tropické ovoce vypěstované eticky a bez použití pesticidů. Banány s certifikací Fairtrade, která je považována za nejdůvěryhodnější a nejúčinnější na současném trhu, žádný řetězec zatím nenabízí. A to i přesto, že poptávka po nich roste,“ popisuje situaci Pavla Kotíková.

Jde to i jinak

Do České republiky i proto zavítali zástupci fairtradového družstva Urocal z Ekvádoru, kde k produkci banánů přistupují jinak. Urocal je asociací drobných pěstitelů, kteří jsou zapojeni do systému fair trade, a jejichž hlavním cílem je vytvoření důstojných pracovních podmínek při produkci banánů, která nezatěžuje lidské zdraví ani životní prostředí.

„Na rozdíl od monokulturního intenzivního hospodaření dáváme na našich farmách přednost pěstování více druhů plodin. Kromě banánů pěstujeme i kakao, citrusy a zeleninu, což je šetrnější a udržitelnější forma užití půdy. Pracovníci u nás pracují podle zásad ekologického zemědělství, používají přírodní hnojiva a ručně obdělávají půdu,“ vysvětluje Marcelo Matute.

Urocal současně poskytuje školení, přispívá na zdravotní péči svých členů a celkově jim pomáhá zvýšit jejich životní úroveň. Zemědělce podporuje ve způsobu pěstování, který zachovává diverzitu a úrodnost půdy a současně neohrožuje zdraví zaměstnanců.

Pěstitele do Čech pozvala organizace Ekumenická akademie, která v rámci kampaně usiluje o zařazení banánů s certifikací Fairtrade do sortimentu českých obchodů.

Přetištěno ze stránek www.bio-info.cz. Zdroj: Ekumenická akademie.

Počet přečtení: 2842
Datum: 20. 12. 2018