Pohyb a strava snižují riziko demence | Prameny zdraví

Pohyb a strava snižují riziko demence

Výsledky dvou studií z nedávné doby přinesly poznatek, že fyzická aktivita a konzumování stravy středozemního typu přinášejí prospěch v podobě snížení rizika kognitivního poškození u starších osob.

Pohyb a strava snižují riziko demence

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Studie

V první z těchto studií sledovali vědci 2 000 starších Američanů po dobu pěti let. Ti, kteří jedli stravu blížící se středomořské dietě a byli pravidelně fyzicky aktivní (i když se jednalo třeba jen o práci na zahrádce), měli podstatně nižší výskyt Alzheimerovy choroby.

Ve druhé studii na 1 400 starších Francouzech se projevil pomalejší pokles kognitivních schopností u těch, kteří se stravovali podobně.

JAMA. 2009;302(6):627-637,638-648

Počet přečtení: 3 180 Datum: 22. 5. 2012