Permanentní kultura? | Prameny zdraví

Permanentní kultura?

Permakultura (Permanentní kultura) je úspěšný přístup k navrhování vysoce produktivních trvale udržitelných zahrad, balkonů, ovocných sadů, parků, lesů nebo farem, ale také celých lidských usedlostí, obcí, sídlišť a měst.

Permanentní kultura?

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Její designy (vzory a principy) už byly otestovány na všech kontinentech a ve všech typech klimatických podmínek a kultur, a dají se aplikovat na všechny sféry lidské činnosti.

Definice permakultury
Někdo definoval permakulturu jako systém navrhování jedlých ekosystémů.
Technicky založení lidé ji mohou definovat jako "software" pro trvale udržitelný život, kde "hardware" jsou naše lidská těla.

Jsou i tací, co tvrdí, že je to zatím nejlepší komplexní balík praktických technik pro slušný a zdravý život na Zemi, jaký má lidstvo v této chvíli k dispozici.

Na čem je to založené?
Skutečným základem permakultury je etika a úcta k životu ve všech jeho formách. Tato etika se dá rozdělit do tří oblastí:
1. Péče o Zemi, tj. o vše živé i neživé, co se na Zemi nachází
2. Péče o lidi, tedy o zabezpečení našich základních životních potřeb
3. Využívání našeho volného času a nadbytečných zdrojů pro účely péče o Zemi a lidi

Kromě toho permakultura uznává vnitřní hodnotu všech věcí bez ohledu na to, zda se nám lidem zdají užitečné nebo ne.

Z této etiky vyplývá, že navrhujeme naše lidské systémy podle vzoru přírodních ekosystémů, přičemž využíváme poznatky tradičních udržitelných kultur i moderních věd, nové ověřené objevy a zkušenosti, včetně našich vlastních.

Jak se to dělá?
Kombinujeme struktury, rostliny, zvířata a lidi tak, abychom využili jejich přirozené vlastnosti a schopnosti.
Spolupracujeme s přírodou a využíváme její osvědčené principy a procesy na vytváření "kultivovaných" ekosystémů z rostlin, zvířat a dalších prvků, užitečných buď přímo pro lidi nebo pro úspěšné a zdravé přežití těchto systémů samotných.

Jednotlivé prvky se snažíme umístit tak:
a) aby mezi nimi mohlo vzniknout maximální množství užitečných propojení a vzájemně prospěšných vztahů
b) aby každý mohl plnit více funkcí
c) aby každou důležitou funkci zabezpečovalo více prvků
d) aby prvky i systém spotřebovávaly minimum energie
e) abychom mohli přednostně využívat biologické zdroje a přírodní energie
f) aby všechny produkty systému byly zpracovatelné a také zpracovávané uvnitř tohoto systému, t.j. aby se recyklovaly a nevznikaly tak "odpady"
g) abychom vytvořili bohatou smíšenou kulturu ze společenství vzájemně prospěšných druhů rostlin a zvířat
h) abychom vytvořili spíše malé, vysoce produktivní intenzivní systémy, než velké extenzivní systémy vyžadující drahé vnější vstupy surovin a energie
i) abychom využili nejenom plochu, ale i další dimenze - prostor, čas a spolupůsobení (synergii) biologických prvků
j) abychom maximálně využívali trvalky
k) abychom mohli využít a urychlit přírodní vývoj (přirozenou sukcesi)
l) abychom mohli využívat přírodní vzory a okrajové účinky ekosystémů (ekotonový efekt)

A na závěr jedno upozornění:
Permakultura není majetkem nikoho a neřídí jí žádná skupina, i když ji praktikují tisíce a možná už i miliony lidí. Budete z ní mít tolik a to, kolik do ní vložíte a co si z ní vytvoříte vy sami!

Počet přečtení: 1 925 Datum: 27. 6. 2006