Ozonová díra | Prameny zdraví

Ozonová díra

Ozónová díra vzniká, když se nebe ze zvědavosti pootevře, aby si důkladněji prohlédlo naši dosaženou životní úroveň. S obdivem si pak prohlíží zejména naše báječné ledničky a mrazicí pulty, důmyslné systémy klimatizace, ale také nejmodernější hasicí techniku, způsob zhotovování počítač. čipů a pochopitelně také nejmodernější modely letadel.

Ozonová díra

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Doširoka otevřely nebi oči zvláště docela obyčejné malé spreje s kosmetickými přípravky poháněnými freony. Naše doba tak získala další cenné prvenství: je to poprvé, v celé historii, kdy naprostá rutina každodenní hygieny může mít pro lidstvo přímo převratné důsledky a může významně ovlivnit celý běh dalšího vývoje. To, co se nepodařilo ke všemu odhodlaným revolucionářům, elitně vycvičeným oddílům teroristů, houževnatým partyzánům ani zbídačelým a zoufalým masám - tedy ovlivnit dějiny - dokázaly vcelku hravě pěstěné ženy při své ranní toaletě a poněkud zženštilí muži při pravidelné péči o svůj stále ještě málo nablýskaný automobil.

Ozónová díra, jejíž rozšiřování ohrožuje takřka vše živé na Zemi, ve vzduchu i na vodě, je přímým, i když nechtěným důsledkem snahy moderního člověka všemožně si usnadnit život. Tím, že si ho mnoha důmyslnými způsoby usnadnil ve svých příbytcích, velmi si ho zkomplikoval v otevřené krajině. Čím bezpečněji se cítí v pohodě svého klimatizovaného pokoje a v blízkosti své ledničky, tím ohroženější se stává tam, kde mu zatím vcelku nic nehrozilo - na písku rekreační pláže, ve zdravém vzduchu hor, na prosluněné louce. Snad jedině ostrůvky měst trvale zamořených smogem ho dokáží před zkoumavým pohledem nebes částečně odstínit. Čím více ozónu chybí kdesi nahoře, tím více ho přebývá zde dole. Ta naše prosperita to zase jednou všechno pěkně popletla.

Z knihy Jana Kellera "Abeceda prosperity". Vydalo nakladateství Doplňek.

Počet přečtení: 4 846 Datum: 1. 1. 1970